Posts made in Şubat, 2017

EZİLENLERİN DENEYİMSEL PEDAGOJİSİ

EZİLENLERİN DENEYİMSEL PEDAGOJİSİ

Tür: Eğitim Kitabı Konu: Deneyimsel Öğrenme ve Ezilenlerin Pedagojisi Sentezi Editör & Yazar: Mustafa ERDOĞAN Yazarlar: A. Alper AKYÜZ Kayhan KARLI M. Volkan MÜDERRİSOĞLU Hikayeleştiren: Eda BAYRAKTAR Grafik Tasarım: Agah Selim SESLİ Yıl: 2017
Devamını Oku