Araç Görüntüleme

BASIN KONFERANSI

Farklı gruplardan gelen (din, kültür, ülke, cinsiyet, meslek vs.) katılımcıların birbirlerinin kültürlerini yakından tanıyabilecekleri bir çalışma.

Türü

Rol Çalışması, Tartışma Oyunu

Konusu

Dinlerarası Diyalog, Kültürlerarası Öğrenme, Toplumsal Cinsiyet

Hedef Kitle

Herkes

Grup Büyüklüğü

Min 10, Maks 40

Süre

90 dk

Materyaller

Kalem, flipchart kağıdı, masa ve sandalyeler

Uygulanış

HAZIRLIK

Katılımcılar hangi konuda birbirlerinden öğrenme sürecine gireceklerse o konuya göre kaç grup olduğuna bakılır.

Örneğin konu olarak dinler seçildiyse ve katılımcılar arasında 4 inanç grubundan kişiler varsa katılımcılar 4 grup olarak değerlendirilir.

Yere veya duvara grup sayısı kadar flipchart kağıdı konulur ve her kağıda grubun başlığı yazılır.

SORU YAZMA

Katılımcılara 15 dakika süre verilir ve ilk aşamanın sessiz bir çalışma olacağı söylenir. Konuşmalarına izin verilmez. İlk süre zarfında katılımcılar; her grup hakkındaki akıllarındaki her tür soruyu (saygı sınırları içerisinde) ilgili kağıda yazarlar.

CEVAPLARIN HAZIRLANMASI

Herkes sorularını yazdıktan sonra kağıtlar gruplara dağıtılır ve soruları yanıtlamaları için 15-30 dakikalık bir süre tanınır. Süre sonunda düzenlenecek bir basın konferansında bu soruların yanıtlarını diğer katılımcılarla paylaşacakları söylenir.

BASIN KONFERANSI

Oturma düzeni tıpkı bir basın konferansında olduğu gibi sinema düzeni olmalıdır. Sahne kısmına bir masa ve sandalyeler konulur. Sırasıyla gruplar gelir masaya otururlar ve hazırladıkları yanıtları katılımcılarla paylaşırlar. Her soru başlığından sonra veya tüm sorular yanıtlandıktan sonra katılımcılara ek sorular için söz verilir.

ÖNERİLER

Basın konferansında olduklarını hissetmeleri için bir mikrofon kullanabilirsiniz veya her hangi bir cismi (kalem) mikrofonmuş gibi kullanabilirsiniz. Söz isteyen katılımcılar önce hangi basın kuruluşundan geldiklerini söylerler ve mikrofon olmadan asla konuşamazlar. Gruplar arasındaki sürenin eşitliğine dikkat etmek gerekir. Bunun yanısıra diğerlerine göre çok fazla sorusu olan gruplara ek süreler de verebilirsiniz.

Yorumlar


Mustafa Erdoğan

01.08.2017 18:53
(0)
Aracın Sahibi
Bilinmiyor

Bu aracın sahibi konusunda farklı bir bilgiye sahipseniz lütfen dem@demturkey.com adresine e-posta gönderiniz.