Site logo
Metodun Adı

24 Saat

Grup Büyüklüğü & Yaş

Grup Büyüklüğü: Herhangi & Yaş: 16 yaş ve üzeri

Süre

90 dakika

Materyaller

- Poster kağıdı
- Gazlı kalemler
- Uhu
- Tahta kalemi

Adım Adım Uygulama

Hazırlık:

- Çiftlerin rollerini, her birini küçük bir kağıt üzerine yazarak hazırlayın.
- Tüm rolleri ayrıca büyük bir poster kağıdına yazarak etkinlik esnasında tüm katılımcıların rahatça görmelerini sağlayın.
- 24 saat tablosunu örneklendirmek için herkesin görebileceği şekilde büyük bir poster kağıdına çizerek hazırlamış olun.
Not: Ekte, örnek tablolar mevcuttur. Çeşitlendirilebilir ve uyarlanabilir.

Yönergeler:

1. Katılımcılara bu etkinlik için küçük gruplar oluşturacağınızı söyleyin. Gruplar 2-4 kişilik olabilir. Her grupta hem kadın hem de erkeklerin bulunmasına özen gösterin.
2. Grupları oluşturduktan sonra, her gruba birer poster kağıdı ve gazlı kalemler verin. Her grubun kendilerine verilen bir çiftin 24 saatini yazmasını isteyin. Sabah saat 06.00’dan başlayıp ertesi gün saat 06.00’a dek her saat kadın ve erkeğin neler yapıyor olduğunu bir tablo biçiminde yazmalarını isteyin.
3. Yönergeyi verdikten sonra, etkinlik öncesinde hazırlamış olduğunuz, çiftlerin rollerini belirten küçük kağıtları, her gruba biri denk gelecek şekilde gruplara dağıtın ve çalışmayı başlatın.
4. Çiftlerin 24 saatini yazmak için grupların 15 dakikalık süreleri var. Eğer ihtiyaç olursa 5 dakikalık bir ekleme yapılabilir.
5. Tüm gruplardan, 24 saat tabloları tamamlandıktan sonra, her grubun sözcüsünün hazırlamış oldukları tabloyu tahtaya asarak anlatmasını isteyin. Kadın ve erkekler için yazdıkları her şeyi anlatmalarına olanak tanıyın. Anlatırlarken toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin öne çıktığını düşündüğünüz durumlarda grup sözcüsünün söylediklerini tekrarlayabilir; ya da anlatılanlarla ilgili derinleştirmenin toplumsal cinsiyet eşitliğini tartışmak için işe yarayacağını düşündüğünüz şeyler olursa gruba veya tüm katılımcılara soru yöneltebilirsiniz. Her grup sözcüsünün grubun çalışmalarını paylaşmak için 5-6 dakikalık süresi var.
6. Grupların paylaşımları bittikten sonra, aşağıdaki tartışma sorularını yönelterek katılımcıların toplumsal cinsiyet eşitliği açısından kendi çiftlerinin gündelik hayatlarını gözden geçirmelerini ve kadın ve erkeklerin durumlarını değerlendirmelerini sağlayın. Katılımcılar poster kağıtları asılı duran diğer çiftlere ilişkin de yorumlar yapabilirler. Hatta bu tarz yorumları teşvik edebilirsiniz.
- Aynı çift için kadın ve erkeğin çalışma saatlerini karşılaştırır mısınız?
- Çalışma saatleri sizce neleri kapsıyor?
- Aynı çiftin çalışma saatleri açısından baktığımızda aldıkları ücretler eşit midir? Farklıysa neden?
- İşlerin hangisini bir kadına hangisini bir erkeğe yakıştırırsınız?
- Kadın veya erkekler tarafından daha iyi yapıldığını düşündüğünüz işler var mı?
- Aynı çift için kadın ve erkeğin kendilerine ayırabildikleri zamanları karşılaştırır mısınız?
- Çiftlerin eğitim durumları nasıl?
- Çiftleri sosyallik bakımından karşılaştırabilir misiniz?
- Çiftlerin cinsel hayatına dair bir şeyler var mı? Neler?
- Evin bakımından kim sorumlu?
- Çiftlerde şiddet eğilimi gösteren var mı? Aile içi şiddetin nedenleri sizce nelerdir?
- Çiftlerin eğitim düzeyleri nedir?
7. Tartışmanın yeterince derinleştiğini düşünürseniz, toplumsal üretim alanları üzerine bir kaç şey paylaşmak istediğinizi söyleyebilir, etkinliğin son bölümüne geçebilirsiniz. Bu bölümde arka plan bilgilerini etkileşimli olarak katılımcılara aktarın. Bir poster kağıdına aktardığınız bilgiler ve onların paylaşımları üzerinden not alın. Tüm üretim alanları üzerine konuştuktan ve paylaştıktan sonra aşağıdaki soruyu yönelterek tartışmayı derinleştirebilirsiniz:
- Peki bu üretim alanlarındaki eşitsiz konumlar toplumda ne tür sonuçlara yol açıyor olabilir?

Çözümleme ve Değerlendirme

Konular üzerine derinlemesine tartışma yapıldığı için, bu aşamada etkinliğin kendisini ve bireylerin ne öğrendiğini değerlendirin.
- Katılımcılar etkinlikten hoşlandılar mı?
- Bu etkinlik, toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili sorunlar üzerine tartışma başlatmak için iyi bir yöntem miydi?
- Gruptaki tartışmalar nasıldı? Herkes tartışmaya katılım sağladığını hissetti mi?
- Çiftlerin 24 saati gerçekçi miydi?
- Toplumsal cinsiyet eşitliği hedefine ulaşmak için siz, birlikte çalıştığınız gruplarda ve içinde yaşadığınız aile ve toplumda neler yapabilirsiniz?

Amaç

Toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin farklı sosyo-ekonomik statüde olsalar da kadınlar için ortak sorunlara yol açtığını anlamak.
Toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin sadece kadınları değil; erkekleri de etkilediği, onlar için de güçlüklere yol açtığı farkındalığını kazandırmak.
Toplumsal üretim alanlarında kadın ve erkeklerin oynadıkları rollerin tartışılması ve tüm alanlarda her iki cinsiyetin de yer bulamayışının ne tür sonuçlara yol açtığının değerlendirilmesini sağlamak.

Metodun Sahibi

Anonim (Kaynak: İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi, “Çocuklar için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’nin Sağlanması için Ailelerin Güçlendirilmesi” Projesi, Rehber Öğretmenlere Yönelik Eğitim Programı ve Oturumlar, 2013)

  • Henüz yorum yapılmamış.
  • Add a review