Site logo
Metodun Adı

Adlarımız Hikayelerimiz

Grup Büyüklüğü & Yaş

20-25 kişi - 7 yaş ve üstü

Süre

40-60 dakika

Materyaller

Katılımcılar eğer not almak isterse kağıt ve kalem gerekebilir.

Adım Adım Uygulama

1) Tahtaya şu soruları yazın;
- Size isminizi kim koymuş?
- Size neden bu isim verilmiş?
- İsminizin sizin için anlamı ne?
- İsminiz diğer insanlara neler çağrıştırıyor olabilir?
(İsminiz ne tür şeylere işaret ediyor olabilir?)

2) Bu soruların altına isimlerin çağrıştırabileceği anahtar kelimeler, kavramlar, kategoriler yazabilirsiniz: uyruk, coğrafi köken, sınıfsal veya sosyal statü, etnik kimlik veya ırk, din, aile veya arkadaşlarla ilişkiler gibi. Bir başka yöntem de bu kategorileri katılımcılarla beraber çıkartmak, üretmek olabilir.

3) Daha sonra siz kendi hikayenizi veya örneğinizi anlatın.

4) Katılımcıları eşleştirin (veya duruma göre 3 kişilik gruplara ayırın). Onlardan 15-20 dakika tahtaya yazılan sorulara cevap aramalarını isteyin. 10. dakikada süreyi hatırlatmayı unutmayın ki herkes hikayesini paylaşabilecek vakte sahip olsun.

5) Süre sonunda çemberde büyük grup olarak toplanıp çözümlemeye geçebilirsiniz.

Altını çizebileceğiniz bazı noktalar:
- Herkesin kendi kültürel bağlamında isimler farklı şeyler hakkında fikir verebilir: etnik köken, dini aidiyet veya mensup olunan sınıf gibi. Sizin isminize yüklediğiniz anlam ile başkalarının onu nasıl algıladığı farklı olabilir.

- Hikayelerin ortaklığı, kültürleri oluşturan unsurların çeşitliliği ve yakından bakınca derinliği. (Burada buzdağı metaforunu kullanabilirsiniz. Ekte Avrupa Konseyi'nin Kültürlerarası Öğrenme Kitapçığı'nda Buzdağı Modeli'nin açıklandığı bölümü bulabilirsiniz.)

- [Eğitimin bağlamına göre] Çok tanıdık olmayan, yabancı bağlamlarda, herhangi bir malumattan (isimler, selamlama şekilleri veya sessizlikler) "anlam çıkartmak" daha da zorlaşabilir çünkü elimizde başvurabileceğimiz ip uçları yok gibidir. Bu anlarda anlam 'yükleme' yerine ne olduğunu 'betimleme'yi kullanmayı tercih etmeyi öğrenebiliriz.

Kullanabileceğiniz sorular:
- Arkadaşınızın isminde sizi şaşırtan bir şey oldu mu?
- Neler öne çıktı konuşmanızda/muhabbetinizde?
- Hala arkadaşınızın ismiyle ilgili söylediği ama anlayamadığınız bir şey var mı?
- Arkadaşınızla isimleriniz arasında farklı etken var mıydı? (örneğin annenizin veya babanızın meslekleri, etnik kimlikleri gibi sizin isim hikayenizde olmayan ama arkadaşınızda olan)
- Kültürler hakkında bize neler söylüyor?

Amaç

Katılımcıların birbirleri arasındaki kültürel farklılıkları keşfetmeye yardımcı olacak ve kültürel öz farkındalıklarını arttırmalarını sağlayacak bir açılış egzersizi

Metodun Sahibi

Michael Vande Berg

  • Henüz yorum yapılmamış.
  • Add a review