Site logo
Metodun Adı

Ayna

Grup Büyüklüğü & Yaş

Min. 10 - 12 Kişi & Herkes

Süre

15-20 dakika

Materyaller

-

Adım Adım Uygulama

20-30 Kişilik bir grup ikili olarak eşleştirilir. Ortamda herkesin duyabileceği ses
düzeyinde olan, rahatlatıcı ve dikkat toplamaya yardımcı olabilecek bir müzik
açılır. Tüm katılımcılara etkinlik süresince “konuşmamaları”, “sözlü iletişim
kurmamaları” gerektiği açıklanır. Başlamadan önce, ikililerin birbirine bakması ve
dikkatlerini birbirleri üzerinde toplamasının önemi belirtilir.
İkililerden birisinin, tüm bedenini kullanarak hissettiği şekilde hareket etmesi ve
diğer kişinin de adeta o kişinin önündeki bir AYNA olarak, o kişinin yaptıklarını
birebir ve senkronize olarak tekrarlaması istenir. Hareketlerin sürekli olarak
devam etmesi, kesintiye uğramaması ve müziğin herkes tarafından duyulabilmesi
aktivitenin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi açısından önemlidir. Ayna ve
hareketleri yapan kişi, etkinliğin ikinci bölümünde, onu takip edip aynı hareketleri
yapan kişi ile rollerini değişecektir ancak genellikle bu hususun en başta
açıklanmaması önerilir. Ancak bu durum kural değildir.
Eğitmen/kolaylaştırıcı, açıklamaların tüm katılımcılar tarafından net olarak
anlaşıldığından emin olduktan sonra etkinliği herkes için aynı anda başlatır.
Planlama çerçevesinde makul bir süre ardından (örneğin 10 dakika) ikili grup
üyeleri rollerini (hareketi yapan kişi ayna) değişirler ve etkinlik sona erene
kadar devam ederler.

Amaç

Drama eğitimi almamış bir grubun bedenlerini tanımalarına, dikkatlerini
odaklayabilmelerine ve ikili olarak uyum ile hareket edebilmelerine katkı sunmak

Metodun Sahibi

Bilinmiyor

  • Henüz yorum yapılmamış.
  • Add a review