Site logo
Metodun Adı

Basın Konferansı

Grup Büyüklüğü & Yaş

Min. 10, maks. 40 kişi & Herkes

Süre

90

Materyaller

Kalem, flipchart kağıdı, masa ve sandalyeler

Adım Adım Uygulama

HAZIRLIK
Katılımcılar hangi konuda birbirlerinden öğrenme sürecine gireceklerse o konuya
göre kaç grup olduğuna bakılır.
Örneğin konu olarak dinler seçildiyse ve katılımcılar arasında 4 inanç grubundan
kişiler varsa katılımcılar 4 grup olarak değerlendirilir.
Yere veya duvara grup sayısı kadar flipchart kağıdı konulur ve her kağıda grubun
başlığı yazılır.

SORU YAZMA
Katılımcılara 15 dakika süre verilir ve ilk aşamanın sessiz bir çalışma olacağı
söylenir. Konuşmalarına izin verilmez. İlk süre zarfında katılımcılar; her grup
hakkındaki akıllarındaki her tür soruyu (saygı sınırları içerisinde) ilgili kağıda
yazarlar.

CEVAPLARIN HAZIRLANMASI
Herkes sorularını yazdıktan sonra kağıtlar gruplara dağıtılır ve soruları
yanıtlamaları için 15-30 dakikalık bir süre tanınır. Süre sonunda düzenlenecek bir
basın konferansında bu soruların yanıtlarını diğer katılımcılarla paylaşacakları
söylenir.

BASIN KONFERANSI
Oturma düzeni tıpkı bir basın konferansında olduğu gibi sinema düzeni olmalıdır.
Sahne kısmına bir masa ve sandalyeler konulur. Sırasıyla gruplar gelir masaya
otururlar ve hazırladıkları yanıtları katılımcılarla paylaşırlar. Her soru başlığından
sonra veya tüm sorular yanıtlandıktan sonra katılımcılara ek sorular için söz
verilir.

ÖNERİLER
Basın konferansında olduklarını hissetmeleri için bir mikrofon kullanabilirsiniz
veya her hangi bir cismi (kalem) mikrofonmuş gibi kullanabilirsiniz. Söz isteyen
katılımcılar önce hangi basın kuruluşundan geldiklerini söylerler ve mikrofon
olmadan asla konuşamazlar. Gruplar arasındaki sürenin eşitliğine dikkat etmek
gerekir. Bunun yanısıra diğerlerine göre çok fazla sorusu olan gruplara ek süreler
de verebilirsiniz.

Amaç

Farklı gruplardan gelen (din, kültür, ülke, cinsiyet, meslek vs.) katılımcıların
birbirlerinin kültürlerini yakından tanıyabilecekleri bir çalışma.

Metodun Sahibi

Bilinmiyor

  • Henüz yorum yapılmamış.
  • Add a review