Site logo
Metodun Adı

BEN OLSAYDIM!

Grup Büyüklüğü & Yaş

14 - 17 Yaş / 18 - 29 Yaş

Süre

20 dk - 120 dk

Materyaller

Gençlerin vakayı değerlendirme biçimleri özgür bırakılacağından materyal kullanımı da serbest tutulmalıdır. Ancak vaka gruba mutlaka bir kağıt üzerine yazılı bir şekilde verilmelidir.

Adım Adım Uygulama

Grup büyüklüğüne göre küçük gruplara ayrılır. Ekiplere vaka çalışmasının ne olduğu ve önemi üzerine kısa bir bilgi verilir. İçinde bulundukları çalışma grubuna benzetim yapılarak içinde bulundukları süreç üzerine kısaca bir hatırlatma yapılabilir.

Bu vaka çalışmasının gönüllülük, girişimcilik, liderlik, takım ruhu temelli eğitimlerde kullanılması uygundur. Muhakkak ki eğitime başlangıç metodu değildir; zira mevcut konunun pekiştirilmesi ve konuya farklı bakış açıları oluşturulması için planlanmıştır.

Gönüllü bir projede karşılaşılması muhtemel vakalar şöyledir:

* Projede her şey çok iyi gidiyor. Beyin fırtınası yapılan günlerden birinde sizin fikriniz grup tarafından beğenilmiyor. Fakat fikrinizin projenin ilerlemesine büyük katkı sağlayacağını düşünüyorsunuz.

* 4 ay boyunca devam edecek bir projenin henüz 3. haftasındasınız. Gençlik Merkezi’nde başka bir ekibin sizin proje fikrinizin aynısını uygulayacağını öğreniyorsunuz.

* 4 ay boyunca devam edecek bir projenin ilk ayını geride bıraktınız. Gençlik Merkezi’ndeki farklı bir gruptan bir gencin size ilgisi Gençlik Merkezi dışına taşacak kadar arttı.

* 4 ay boyunca devam edecek bir projenin henüz 3. haftasındasınız. Projedeki ekip arkadaşlarınızın, belli bir süre sonra proje içinde ve dışında yapılan etkinliklerden sizi haberdar etmediklerini fark ediyorsunuz.

* 4 ay boyunca devam edecek bir projenin henüz 3. haftasındasınız. Projede önderlik ve yürütücülük ettiğiniz 50 kişilik bir grup var. Fakat projeden ayrılmak zorunda kalıyorsunuz.

Yukarıdaki vakalara aşağıdakilerden uygun olan sorular sorulabilir?
** Bu vakadaki sorunlar nelerdir?
** Bu durum katılımcıyı nasıl hissettir?
**Bu vakada katılımcı genç niçin bunu yaşamış olabilir?
**Böyle bir vakada katılımcı ne yapar?/ Durumu nasıl çözer / aşar?

Sonrasında, süre göz önünde bulundurularak gruplardan bu sorulara verdikleri cevapları, sunu, rol play, şiir, anlatı, afiş çalışması vs gibi istedikleri yöntemle paylaşmaları önerilebilir.

Not: Gençlerle yapılabilecek bir çalışma olması tahayyül edilerek ben mekana "Gençlik Merkezi" dedim ama bu eğitimin, projenin, kurum, kuruluşun özelliğine göre değiştirilmelidir.

Amaç

Gönüllü gençlerin hayatın içinden, karşılaşmaları muhtemel örneklerin paylaşılarak bu örnekler üzerinden gönüllülük uygulamalarının geliştirilmesidir.

Metodun Sahibi

Bilinmiyor.

  • Henüz yorum yapılmamış.
  • Add a review