Site logo
Categories
Metodun Adı

Dünya İklimi Simülasyonu

Grup Büyüklüğü & Yaş

Grup büyüklüğü değişebilmekte, 400 kişiyle oynatılmış örnekler de olduğu gibi az gruplarla oynatılmış örnekler var. Grup büyüklüğüne göre simülasyon uygulamasını revize etmek mümkün / Genç ve Yetişkinler için uygulanabilir

Süre

Önerilen süre 3 saat ( 2 saat uygulama ve 1 saat çözümleme/tartışma için) , daha kısa versiyonlarına dair de bilgi var, bunun için de ekteki kolaylaştırıcı kılavuzunu inceleyebilirsiniz.

Materyaller

- Her takımın masasında ya alanında olması gerekenler;
* Takımlar için masalar, sandalyeler ve minderler
* Grupların adının yazılı olduğu kartlar
* Takım üyeleri için bilgilendirme notları
* 2-3 adet öneri formu
- İklim simülasyon programları C-Learn (çevrim içi) veya C-ROADS1 (bilgisayara indirilmiş) ve PowerPoint sunusuna erişimi olan bir bilgisayar, projeksiyon aleti ve ön tarafın ortasında perde. ( referans olarak belirttiğim sitede bu programlara ulaşmanız mümkün, sunum ise belirttiğim gibi ekte)
- Katılımcıların taahhütlerini üzerine yazacakları ve herkesin oturduğu yerden okuyabileceği büyüklükte bir tablonun çizili olduğu beyaz tahta (veya büyük kağıtlar)
- Önceden çizilmiş diyagramları olan bir yazı tahtası (flip chart)
- Deniz düzeyinin yükselmesinin simgelenmesinde kullanılacak, en az gelişmiş ülkelerin oturacağı yere yakın mavi bir muşamba.
- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri rolünü oynarken kullanacağınız daha resmi giysileri veya aksesuarları da (ör. erkek için bir kravat ve ceket, kadın için eşarp ve ceket) gözden uzak bir yerde, salon dışında veya salonun arkasında, saklayın.

***Küresel eşitsizliğin tam olarak gösterilmesi adında alanınızda şu değişiklikleri de yapabilirsiniz;
Daha zengin ülkelerin masalarını masa örtüsü, çiçekler, kalemler, not kağıtları ve atıştırmalıklar ile hazırlayın. Bu ayrıntılar buraya oturacak olan takımın - Gelişmiş Dünya (veya ABD, AB ve Diğer Gelişmiş Ülkeler grupları) - göreceli zenginliğini simgeliyor. Orta düzeyde zengin ülkelerin sandalyeleri olsun fakat
masaları olmasın. Son olarak, Diğer Gelişmekte Olan Ülkeler müzakere grubunu yere oturtun, grubun zengin liderinin oturacağı belki bir sandalye olabilir. (Açıklama - ciddi ortamlar için oldukça aykırı bir uygulama gibi görünebilir ancak biz, işletme ortamları dahil hemen her durumda bu gruptan yere oturmalarını istiyoruz) İkincil gruplarınız varsa, fosil yakıt lobisi için şeker veya sahte para, iklim aktivistleri için imza alma malzemeleri verebilirsiniz. İsteğe bağlı olmakla beraber, bu gibi donanımlar rollerin daha gerçekçi ve oyunun daha sürükleyici olmasını sağlar.

***Bunlarla birlikte alınacak çıktılar da mevcut, bunların neler olduğunu da simülasyon uygulayıcıları için hazırlanmış kolaylaştırıcı kılavuzunda bulabilirsiniz.

Adım Adım Uygulama

KARŞILAMA
- Katılımcıları kendi halinizle ve gündelik kıyafetinizle karşılayın. Bu aşamada ceketinizi ve resmi kıyafetinizi giymeyin. Aslında olması gereken, gelenleri ana salonun dışında bir yerde karşılamak böylece salona girdiklerinde kendi rollerini oynamaya başlamalarını sağlamaktır.
- Gruba, simülasyonun gerçekçi olan ve gerçekçi olmayan ögeler içerdiğini söyleyin.Gerçekçi ögelerden bazıları: bağlayıcı teslim tarihleri (son günler) olacak, küresel biyojeokimyasal sistemin davranışı en son bilimsel anlayışa göre belirlenecek ve dünyanın bölgeleri arasında farlılıklar var. Simülasyon gerçek
iklim görüşmelerinde bazı müzakerecilerin kullandığı simülasyonun aynısı. (ör. Fransız devleti) Gerçekçi olmayan ögelerden bazıları: oyun çok fazla basitleştirilmiş ve Birleşmiş Milletlerdeki herhangi bir müzakereden çok çok farklı.
TAKIMLARA AYIRMA
- Takımlara ayrılma, etkinlikten önce veya etkinlik sırasında yapılabilir. Takımları önceden oluşturmanın yararı, bilgilendirme dokümanlarını, geldikleri zaman okumalarını istemek yerine, gözden geçirmeleri için önceden verebilmenizdir.
MÜZAKEREYİ BAŞLATIN
- Grupla tekrar bir araya geldiğinizde ciddi, sonuç odaklı davranışınızı gösterir biçimde tutumunuzu değiştirin. Salonun önünde durun. Olabildiğince kısa bir biçimde kendinizi Genel Sekreter veya İcra Direktörü olarak tanıtın ve içeriği oluşturun. İklim değişikliğinin büyük bir sorun olduğunu ve dünya uluslarının bu sorunu çözmek için bir plan geliştirmeleri gerektiğini vurgulayın. Gerekiyorsa durumu daha iyi anlatabilmek amacı ile iklim bilimi ile ilgili kısa bir ders verin. Bu konuda Climate Interactive'nin hazırladığı PowerPoint sunusundan yararlanabilirsiniz. Eklerde mevcut.
ŞİMDİKİ OLDUĞU GİBİ OLURSA...
- Katılımcılara şimdiki olduğu gibi olursa nasıl bir dünya ile karşılaşacağımızı gösterin.Bilgisayar modelini (C-Learn veya C-ROADS) açın ve katılımcılara, bloklara göre ısı tutucu gazların emisyonları (CO₂ biriminde verilen), sonuçta gerçekleşen CO₂ konsantrasyonu ve sıcaklıkları da içeren, modelin girdilerini ve çıktılarını tanıtın. İklim politikalarında herhangi bir değişikliğin yapılmadığı "Şimdiye Kadar Olduğu Gibi" planının küresel yüzey sıcaklığını nasıl +2°C hedefinin çok üstüne çıkardığını gösterin.
NASIL KARARA VARACAKLARINI ANLATIN
1. Her temsilci grubu kendi fosil yakıt emisyon hedeflerini belirleyecek.
2. Ormansızlaşma ve toprak kullanımı politikalarına karar verecek ve bununla birlikte şuna cevap arayacak;
3. Afet yardımı, besin ve su, göç ve mülteciler, destek (emisyon azaltmaya yönelik 1. konuda belirlenen hedeflere ulaşmak için gerekli olan ancak maliyet kazancı sağlamayan yatırımlar) amacı ile "Birleşmiş Milletler Yeşil İklim Fonu" yaratıyoruz. Her yıl toplam 100 milyar dolar hedefliyoruz.
a. Siz ne kadar katkıda bulunacaksınız?
b. Diğerleri ne kadar katkıda bulunmalı?
c. Neye gereksiniminiz var?
d. Koşullarınız?
HEDEFLERİ LİSTELEYİN
- Eğer daha dağıtılmadıysa öneri kayıt formlarını dağıtın ve olagelen, "Şimdiye Kadar Olduğu Gibi" eylemlerini değiştirip değiştirmeme kararları için taraflara kesin bir süre (ör. 20 dakika) verin.
DİNLEME
- Taahhütlerin dinlenmesi
- Simülasyon sonuçlarının görülmesi ve dinamiklerin açıklanması
SONRAKİ TURLAR
- Gruplar hedefe ulaşıncaya veya zaman kalmayıncaya kadar yeni müzakere turları yapmayı sürdürün. 3 saatlik bir oturumda genellikle 2 veya 3 müzakere turu yapılabilir.
BİLGİLENDİRME
- Bir ara verin ve sonrasında ara dönüşü katılımcıları tekrar hoş geldiniz diyerek karşılayın ve artık sıranın yaşadıkları deneyim konusunda düşünmeye ve konuşmaya geldiğini söyleyin.
- Zamanınız varsa katılımcılardan 5-10 dakika içinde düşüncelerini yazmalarını isteyin. İç görüleri ortaya çıkarmak ve dokunaklı yanıtlar almak için etkili bu iki soruyu sorabilirsiniz:
 Herhangi bir sürpriz, beklenmedik durum var mıydı?
 Bu deneyim neler hissetmenize neden oldu?
- Kişilerden yanlarındaki kişiye dönmelerini ve şu cümleyi tamamlamalarını isteyin: "Politika belirleme oyununda rol yaparken ... hissettim."
- Sunumdaki slaytları kullanarak Birleşmiş Milletlerdeki gerçek müzakerelere verilen gerçek önerileri kısaca anlatın.
- Simülasyon programının kullanılması sonucu ortaya çıkan başlıca dinamik iç görüleri özetleyin. Zamanınız varsa, katılımcılara "Bu deneyimde sizin için en önemli iç görünün hangisi olduğunu
düşünüyorsunuz? sorusunu sorabilirsiniz. ( Bu adımın ayrıntıları için lütfen rehberi inceleyin)
- Küresel toplumun iklim değişikliği sorununu çözme olasılığını işleyin. Gruba, "İklim değişikliği ile başa çıkabilmek için küresel toplumda büyük değişimlerin gerekeceğini görebiliyorsunuz. Bu değişimlerin olacağı ile ilgili umudunuz nereden geliyor?" sorusunu sorun.
- Eylem aşamasında; "Bu işin içinde pek çok olası rol var. Hangi roller sizi daha çok ilgilendiriyor?" diye sorun.
KAPANIŞ
- Katılımcılara, varsa destekleyenlere, ev sahipliği yapanlara veya kolaylaştırıcılara teşekkür ederek oturumu kapatın.

Amaç

Bu simülasyonun amaçları şu şekilde sıralanabilir;
- Karbon ve iklim sistemi konusunda katılımcılara iç görü sağlamak.
- Katılımcılara, iklim konusundaki olası rollerini düşünmeleri ve araştırmaları, bir rol oynama ortamında olumlu eylemleri nasıl savunacaklarını denemeleri için dogmatik olmayan bir deneyim sağlamak.
- Katılımcılara öğrendiklerini alıp, bir başka Dünya İklimi etkinliğine önderlik etmeyi de içeren, gerçek dünya eylemine dönüştürmeleri için fırsat vermek.

NOT: Simülasyonun adımlarını uygulama kısmında kısaca özetliyorum ama bu adımların ayrıntıları için simülasyonu uygulamadan önce eklerde bulunan uygulayacak kolaylaştırıcılar için hazırlanan rehberi ve sunumu inceleyin. Bunları ekte bulabilirsiniz. Rehber ve sunum türkçedir.

NOT 2: Uygulama için gerekli bilgilendirme metinleri ve masa kartları metodun yaratıcı olan Climate Interactive'nin sitesinde mevcuttur. Onları da oradan türkçe olarak indirebilirsiniz.

Metodun Sahibi

Climate Interactive

  • Henüz yorum yapılmamış.
  • Add a review