Site logo
Kaynağın Adı

"Eğitimde Çocuk Katılımı" Dünya'dan ve Türkiye'den Örnekler

Kısa Tanıtım

"Eğitimde Çocuk Katılımı: Dünyadan ve Türkiye’den Örnekler, eğitim süreç ve
ortamlarında çocukların katılım haklarının yaşama geçmesini sağlayan
farklı örnekleri bir araya getiriyor. Derleme, eğitimde çocuk katılımının farklı
uygulamalarına ilişkin bilgi sunmanın yanı sıra, çocukların potansiyellerini görünür
kılıyor ve eğitimcilerin bu potansiyelin yaşama geçmesinde oynadıkları rollere
çeşitli örnekler sunuyor. Ele alınan örnekler, çocukların eğitim yaşamlarında söz
sahibi olabildikleri süreçler ve ortamlar yaratmanın zorlu koşullarda dahi mümkün
olduğuna işaret ediyor."

Yazar

Yazarlar: Ayşe Beyazova, Gözde Durmuş, Işık Tüzün

  • Henüz yorum yapılmamış.
  • Add a review