Site logo
Metodun Adı

Ev Sahibi- Kiracı

Grup Büyüklüğü & Yaş

Min. 15 Kişi & Katılımcıların birbirine temas etmesinin sorun olmadığı gruplarda (ellerin yukarıda birleşmesi sebebiyle), hareket etmeyi güçleştiren bedensel bir engelin bulunmadığı gruplarda

Süre

5 dakika

Materyaller

-

Adım Adım Uygulama

Gruptan 3'erli küçük gruplar olmaları istenir. Dışarıda kalan kişiler ebe olur.

3'erli gruplara bölünen kişilerin 2'sinden, karşılıklı durarak ellerini yukarıda avuç içleri birbirine temas edecek şekilde birleştirerek çatı olmaları istenir. Bunlara "ev sahibi" denir.

Üçüncü kişi ise bunların arasına girerek "kiracı" olur.

Oyunu anlatıcı yönlendirir. Anlatıcı "ev sahibi" dediğinde çatıyı oluşturan iki kişi yerinden ayrılır (bu sırada kiracılar hareket etmez.) ve farklı kişilerle hareketsiz kalan farklı kiracıların üzerinde yeni bir çatı oluştururlar. Dışarıda kalan kişiler yeni ebelerdir.

Anlatıcı "kiracı" dediğinde kiracılar bulundukları gruplardan hızla çıkarak farklı bir çatının altına girmeye çalışır.

Oyun anlatıcının komutlarıyla devam eder.
* Bu oyunda önemli nokta; oyun başlamadan anlatıcının " çok hızlı hareket etmeniz gerekiyor aksi takdirde evler hemen kiralanıyor." yönlendirmesiyle grup enerjisinin yüksek tutulmasıdır.

Amaç

Grup içi sosyal iletişimi güçlendirmek, aktiviteler arası grubu hareketlendirmek,
yeni aktiviteye grubu hazırlamak.

Metodun Sahibi

Bilinmiyor

  • Henüz yorum yapılmamış.
  • Add a review