Site logo
Metodun Adı

Farklı Fikirlere Yer Aç - (TRIZ)

Grup Büyüklüğü & Yaş

20-25 kişi / Yeşikinler

Süre

35-45 dk ( Grup büyüklüğünüze ve çalışacağınız konuya göre süreyi planlayabilirsiniz)

Materyaller

- Her katılımcı için kağıt ve kalem
- Tahta kalemi
- Flipchart kağıdı

Dijitalde yapacaksınız;
- Odalara ayırabileceğiniz ve grup çalışması yürütebileceğiniz bir video konferans platformunu kullanabilirsiniz
- Bilgisayar
- Ortak paylaşım alanı için Google Dirve ya da Google Slaytlar kullanılabilir

Adım Adım Uygulama

Burada tartışma yürüteceğiniz konuyu tersinden düşünmeyi gerektirecek bir süreç başlatacaksınız.

Örneğin; "Herkesin katılımcı olabildiği ve deneyimsel öğrenmenin her adımını yaşatacağınız bir eğitim ortamı nasıl tasarlanabilir?" konusu üzerine derinleşmek istiyorsunuz diyelim tasarladığınız atölyede. Ve bu metodu kullanmaya karar verdiniz. Grup çalışmasını başlatmak adına gruba bu hedefin tersi olan şu soruyu yönelteceksiniz:

"Sadece eğitmen odaklı ve katılımcının tamamen pasif bir alanda kaldığı bir eğitim ortamını tasarlamak için neler yapmalıyız?"

- Katılımcılara 3-4 dakika verilir ve katılımcılar bu soru çerçevesinde kendi listesini oluşturur.
- İkinci aşamada katılımcılara şu soru yöneltilir; "Bir eğitmen olarak şu an bunlardan hangilerini yapıyorsunuz? Yaptıklarınızın yanına bir işaret koyun" Bunun için katılımcılara 1-2 dakika verilir.
- Bir sonraki aşamada katılımcılar 2'li gruplara ayrılır.
- Bu gruplarda şu sorular çerçevesinde bir "yansıma" alanı yaratırlar.
- Bu gruplarda katılımcılar; yazdıkları arasındaki benzerlikler ve farklılıklar üzerine ve yaptıkları faaliyetlerin etkileri üzerine konuşurlar. Bunun için gruplara 10 dakika verilir.
- Sonrasında ikili gruplar birleştirilir ve 4'lü gruplar oluşturulur.
- Bu gruplarda da katılımcılar eyleme geçmeye başlarlar. Ve bu durumu değiştirmek için neler yapılabilir üzerine konuşur, bir eylem listesi hazırlarlar. "Bunu nasıl durduracağız, bu yaptıklarımızdan uzaklaşmak için ilk hamlemiz ne olmalıdır", soruları çerçevesinde tartışırlar. Ve olabildiğince somut adımlar belirlerler. Bunun için de katılımcılara yaklaşık 15 dakika verilir.
- Son adımda da gruplar birleşir ve ana mekana dönülür.
- Her grup kendi listesini paylaşır ve uygulamanın çözümleme aşamasına geçilir.

Amaç

TRIZ bir Liberating Structures metodudur ve bu metodu; verimsiz olabilecek bir grup çalışmasını ateşlemek, hareketlendirmek ve grup çalışmalarında yaratıcılığa alan açmak için kullanabilirsiniz.

"Yapmak istediğimiz şeye ulaşmak için neleri yapmayı bırakmalıyız?" kısmını daha derin bir şekilde tartışmaya alan açmak için de kullanabilirsiniz bu metodu.
Bu şekilde; asıl ulaşmak istediğiniz hedefe ulaşmaya ve onu daha yaratıcı bir zihinle konuşmaya da alan açmış olacaksınız.

**Bir örnek üzerinde anlatacağım adımlarını. Siz hangi konu üzerine çalışacaksanız ona göre uyarlayabilirsiniz. Aynı zamanda, referanslar kısmında metodun kendi uzun anlatımı da yer almakta, daha da derinleşmek için onu inceleyebilirsiniz.

Metodun Sahibi

Liberating Structures http://www.liberatingstructures.com/6-making-space-with-triz/

  • Henüz yorum yapılmamış.
  • Add a review