Site logo
Türü
Kaynağın Adı

Fen bilgisi öğretmen adaylarının genel biyoloji laboratuarına yönelik öğrenme stillerine uygun ders planlamaları ve portfolyo uygulamaları

Kısa Tanıtım

Araştırmada, Fen Bilgisi öğretmen adaylarının öğrenme stilleri Kolb
Öğrenme Stilleri Envanteri (KÖSE-3)’ne göre belirlenerek buna uygun Genel Biyoloji Laboratuvarı dersi kapsamında ders planları oluşturulmuş ve portfolyo değerlendirmenin kullanıldığı öğretim etkinlikleri geliştirilmiştir. Bu doğrultuda işlenen dersin öğretmen adaylarının gelişimlerine, akademik başarılarına, biyoloji dersine karşı tutumlarına, sınav kaygısına etkisinin incelenmesi ve ayrıca öğretmen adaylarının yapılan uygulamalar hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yazar

Mihrican Balaban

Ek Bilgiler

Balaban, M. (2016). Fen bilgisi öğretmen adaylarının genel biyoloji laboratuvarına yönelik öğrenme stillerine uygun ders planlamaları ve portfolyo uygulamaları. (doktora tezi) OMÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Erişim: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

  • Henüz yorum yapılmamış.
  • Add a review