Site logo
Metodun Adı

Forum Tiyatrosu

Grup Büyüklüğü & Yaş

15- 20 Kişi& 10+ Yaş

Süre

60 - 80 dakika

Materyaller

Konuya göre değişiklik gösterebilir.

Adım Adım Uygulama

*Forum Tiyatrosu doğaçlama yöntemleriyle başlayıp, yoğun prova teknikleriyle
devam eden, bir baskıya maruz kalmış kişi veya grubun yaşadığı soruna ilişkin bir
sahnenin veya kısa oyununun hazırlanmasıyla başlar.
1.Oyunun aksiyonu sırasında baş kahraman bir baskıyla mücadele etmekte ve
problemini çözememektedir. Gösterinin sonunda seyirci-oyunculara oyunun aynı
şekilde tekrar edileceği hatırlatılır ve eğer oyunun sonucuna, yani baş kahramanın
çözüm arayış yöntemlerine katılmıyorlarsa, oyunu istedikleri herhangi bir anda
durdurup kendi önerilerini baş kahramanın yerine geçerek oynamaları istenir.
Böylece seyirci-oyuncuya sahnedeki eylemi yönlendirme hakkı verilir.
2.Farklı bir çözüm önerisi getiren seyirci-oyuncu sahneye kendi çözüm önerisini
sözlü olarak anlatmak için değil, görüşlerini oynayarak yani eyleme dökerek
göstermek için davet edilmiştir. Seyirci-oyuncu yerine geçtiği baş kahramanın
fiziksel eylemini devam ettirerek kendi önerilerini eyleme dönüştürür.
3.Bu çözüm önerisi oynandıktan sonra tüm seyirciler ve oyuncular önerilen çözüm
yolunu tartışırlar. Bu tartışmadan sonra farklı çözüm yolları öneren diğer seyircioyuncular
sahneye davet edilir ve herkesin önerisi denenip tartışılana kadar aynı
sahne farklı seyirci-oyuncularla sürdürülür. Forum Tiyatrosu seyirciler arasında
öneri kalmadığı zaman son bulur.
**Augusto Boal’ın Ezilenlerin Tiyatrosu başlığı altında oluşturduğu yöntemlerden
biri Forum Tiyatrosu'dur.

  • Henüz yorum yapılmamış.
  • Add a review