Site logo
Metodun Adı

Güzel Köy

Grup Büyüklüğü & Yaş

Lise yaş grubu, Gençler ve Yetişkinler

Süre

90 dk

Materyaller

Tahta, A4 kağıtlar, Flipchart kağıt ve pano, renkli postitler, kalem

Adım Adım Uygulama

Yönerge:
1. Bir Arabulucu Ne Yapar’ı sunun. Sınıfça kısaca üzerinden geçin. Öğrencilere birer fotokopisini verin veya tahtaya yazın ve öğrencilerden not almalarını isteyin.

2. Boş bir ekranda veya çıktı alarak öğrenicilere çatışma şemasını sunun. Bu diyagramı tahtaya çizin veya daha uzun bir etkinlik olduğu ve bir ders saatinden daha fazla sürebileceği için büyük beyaz bir kâğıda da çizebilirsiniz. Diyagramı mümkün olduğunca büyük yapın.

3. Öğrencilere şimdi Türkiye'nin güney sahilinde gerçekleşen bir çatışmayı canlandıracaklarını söyleyin. Olay devasa bir tatil kompleksi inşa etmekle ilgilidir. Bazı insanlar kompleksin yapılmasını, bazıları ise yapılmamasını istemektedir. Muhtar, ilgili tarafların bir anlaşmaya varmaları için toplantı çağrısında bulunur. Çatışan tarafların adlarını (1-4 arası karakterlerin adlarını) tahtadaki şemaya yazın.

4. Rol kartlarını kesin. Sınıfı beş gruba bölün. İlk gruba Ali/Aliye Zenginobuz’u canlandırmaları için 1 numaralı rol kartını, ikinci gruba Emin/Emine Huzurgil’i canlandırmaları için 2. rol kartını ve benzer şekilde diğer gruplara da diğer rol kartlarını dağıtın.

5. Grup olarak, karakterlerinin ihtiyaç ve endişelerini bulmalılar. İhtiyaçlar, istenen veya ihtiyaç duyulan şeylerdir. Endişeler, endişelendiğiniz veya olabileceğinden korktuğunuz şeylerdir, Minimum Beklentiler tamamen memnun kalmamakla birlikte kabul edebileceğiniz şeylerdir.

Eğitimciye not: Örneğin çevreci, tüm Güllük ağaçlarının ve tüm kaplumbağaların kurtarılması ama diğer ağaçların %75'inin kurtarılması koşuluyla anlaşmaya varabilir.

5. karakter Can/Candan Doğruel arabulucu olacak. Bu grupta, öğrenciler ek 6.4c’yi inceleyerek toplantıyı nasıl yöneteceklerini tartışmalıdırlar. Ayrıca tüm rol kartlarını okuyarak durumun tamamını incelemeliler.

Eğitimciye not: 1) Aracı diğer kartların hepsini okuyabilecek tek kişidir. 2) Bazen ihtiyaçlar ve endişeler çakışabilir. Bu bir sorun değildir!

6. Gruplar ön çalışmalarını bitirdikten sonra her gruptan bir temsilci, grubun ulaştığı sonuçları tahtadaki şemaya ekleyecektir.

7. Daha sonra aşağıdaki soruları kullanarak şemayı analiz eden bir tartışma yürütün:
a. Ortak bir ihtiyaç ve endişe var mı?
b. Yeni bir görüş var mı?
c. Kimsenin hakkında konuşmadığı gizli ihtiyaç ve endişeler var mı?
d. Hangi alanları çözmek daha kolay olabilir?
e. Hangi alanları çözmek daha zor olabilir?
f. Hangi minimum kabul edilebilir çözümler birbiriyle çelişmiyor?
g. Bu çatışmayı çözmek için hiç kimsenin yoğun bir isteği yok gibi mi görünüyor?
h. Hangi alanlarda daha fazla bilgiye ihtiyacınız var?

8. Şimdi, öğrencileri her grupta 1-5 arasında saydırarak yeniden gruplayın. Değişik gruplardaki tüm birler yeni bir grubu, tüm ikiler başka yeni bir grubu, bu şekilde diğer sayılar da diğer yeni grupları oluştursunlar. Şimdi her karakterin bir temsilcisinin olduğu yeni gruplara sahip olmalısınız: bir iş insanı, bir çevreci, bir işsiz genç, bir emekli ve bir de arabulucu. Fazladan öğrenci varsa, muhabir olabilirler.

9. Şimdi Dalyan'ın kaderini belirleyecek halka açık bir toplantıda olduklarını hayal etmeliler. Rollerini canlandıracak ve tüm taraflar için tatmin edici bir çözüm bulmaya çalışacaklar.

10. Bir çatışmanın çözülmesi için, her bir tarafın ihtiyaç ve endişelerinin en azından asgari düzeyde karşılanması gerektiğine dikkat çekin. Uzun vadede, herhangi bir tarafın ihtiyaçlarının göz ardı edilmesi durumunda, bu çatışmayı uzatacak, hatta tırmandıracaktır. Öğrencilerden çatışmaya bu açıdan bakmalarını isteyin ve bir çözüm yolu bulup bulamayacaklarına bakın.

11. Gruplar çözümlerini sınıfla paylaşır.

12. Tartışın: En başarılı çözüm hangisiydi? Neden? Her gruptan arabulucuların, sürecin nasıl gittiğini, karşılaştıkları zorlukları vb. tüm grupla paylaşmasını sağlayın.

Eğitimciye not: Olası çözümler şunları içerebilir: bir butik otel inşa etmek (çevreye daha az zarar veren daha küçük bir otel) veya bir ekoturizm oteli (turistlerin gece ışıkları söndürdüğü ve denize ulaşan yavru kaplumbağaları gözlemleyebildiği bir otel) veya otelin disko içermemesi vs.

Amaç

Amaç:
•Daha derin bir çatışma anlayışına sahip olmak için canlandırma yapmak.
•Bir çatışmanın şemasının çıkarılması ve bir arabulucunun rolü kavramlarını tanıtmak.

Hedef:
•Öğreniciler aralarında anlaşmazlık olan alanları tanımlayabilirler.
•Öğreniciler tartışmalı her bir tarafın ihtiyaç ve endişelerini tanımlayabilirler.
•Öğreniciler bir arabulucunun ne yaptığını öğrenirler.

Metodun Sahibi

Conflict Resolution Network’un izniyle uyarlanmıştır. (Conflict Resolution Network, PO Box 1016 Chastwood NSW 2057 Australia, https://www.crnhq.org/). Türkçe uyarlaması Jennifer Sertel tarafından yapılarak topluma hizmet uygulamaları kapsamında İstanbul lÖzel Robert Koleji yayınlarından alınmıştır.

  • Henüz yorum yapılmamış.
  • Add a review