Site logo
Metodun Adı

Gyges'in Yüzüğü

Grup Büyüklüğü & Yaş

10 yaş ve üzeri

Süre

90 dk

Materyaller

Güç ile ilgili cümlelerin yazılı olduğu kağıtlar, yazı tahtası, tahta kalemi, kişi sayısı kadar minder, kişi sayısı kadar kırmızı ve siyah kurşun kalem.

Adım Adım Uygulama

A-Hazırlık/Isınma
1.Etkinlik: Kolaylaştırıcı, katılımcılara çember biçiminde bir araya gelmelerini söyler ve kurşun kalem dağıtır. Atölye başlamadan önce duvarlara asılmış olan kağıtlardaki cümleleri okumalarını ve doğru bulduklarının yanına işaret koymalarını söyler.
1-Zorluklar karşısında bütün gücünle savaşmazsan başarılı olamazsın.
2- Gücü elinde tutmak için insan her şeyi yapabilir.
3- İnsanların mutluluğu için güç tek bir kişide toplanmalı
4- Güçlü olmayan her zaman ezilir
5- Gücünü iyilik için kullanmayan gücü kaybeder
6- Güçlü olan haklı olandır
7- Güçlü olana güçsüz olan saygı duymalıdır.
8- Bütün gücü tek bir kişide toplamazsak düşmanlara karşı üstün gelemeyiz.
9- Güçlü olanın yanında olmak her zaman faydalıdır.
10- Güç insanı değiştirir
11- Güç kimdeyse haklı olan o olur
En çok doğru buldukları üç cümle tahtaya yazılır. Ardından bu üç cümle üzerinden güç nedir sorusu sorulup kavram ağı oluşturulur.
2.Etkinlik: Kolaylaştırıcı Gyges' in yüzük hikayesini anlatır.
Sizin elinizde böyle bir yüzük olsaydı ne yapardınız?
Kolaylaştırıcı katılımcıların söylediklerini tahtaya not eder.
Bu yüzük bir başkasında olsaydı sizce ne yapmalıdır?
Bunlarda tahtaya not edilir. Arada fark olup olmadığı, gücün kimde oluşuna göre yapılması gerekenler değişiklik gösterdi mi, gösterdiyse nedeni ne olabilir diye sorulur.
B-Canlandırma
3.Etkinlik: Kolaylaştırıcı katılımcıları iki gruba ayırır.
Başlangıçta sıradan bir çoban olan Gyges' in eline böylesi mutlak bir gücün geçmesi ile sizce ülkede neler yaşanmış olabilir diye sorar. Grupların kendi aralarında bu soruyu tartışmaları ve bir kurgu oluşturmaları söylenir. Ardından grupların canlandırmaları izlenir.
4.Etkinlik: Kolaylaştırıcı, Gyges'in yüzüğün kendisine sağladığı bu güçle kralı ve kendisine karşı çıkan herkesi öldürdüğü ve kendini yeni kral ilan edip ülkeyi istediği gibi yönetmeye başladığını söyler.
Kolaylaştırıcı iki grup oluşturur. "İnsanlar sonra Gyges'e karşı ne yapmış olabilir?" katılımcılardan tartışıp kurgulamaları söylenir. Grupların kurguladıkları canlandırmalar izlenir.
C- Değerlendirme
5. Etkinlik: Kolaylaştırıcı, katılımcılara tartışması için aşağıdaki soruları sorar:
Gyges'in hikayesi üzerinden düşünecek olursak iyilik ve kötülük güçlü ya da güçsüz oluşumuza göre değişebiliyorsa; gerçekte iyi mi kötü mü olduğumuzu nasıl anlayabiliriz.?
Bunu bilemediğimiz bir yerde, bir kişinin ya da küçük bir grubun böylesi bir gücü elinde bulundurması sizce doğru olabilir mi.?
Gerçek dünyada (Okulda, evde, sosyal yaşamda) böylesi büyük bir gücü elinde tutan kişiler var mı?
Bir ülke yönetimine bütün güç tamamen bırakılmalı mı? Hangi nedenlerden bırakılabilir, hangi nedenlerle bırakılamaz?
6.Etkinlik: Kolaylaştırıcı katılımcılara kırmızı kalem dağıtır. Duvara asılı kağıtlardaki cümleleri bir kez daha okuyup bu kez mutlak yanlış olduğunu düşündüğünüz cümlelerin yanına işaret koyunuz der.
7.Etkinlik: Kolaylaştırıcı; Gyges' in krallığı sonunda yıkılır. Sizce bundan sonra insanlar güç yüzüğü ile ne yapmalıdırlar? Katılımcılardan, kurulacak yeni ülke için; bu yüzüğün kullanımına ilişkin bir anayasa hazırlamaları gerektiği söylenir. Katılımcılar dört gruba ayrılır ve kurulacak ülkenin yönetim şeklini belirledikten sonra gerekçelerini açıklayarak anayasa maddelerini yazmaları için süre verilir. Tüm grupların anayasası, alanda görsellenir.

Ek Dosyalar
Amaç

Güç kavramını ve bu kavramın sosyal hayat üzerindeki etkisini tartışır.

Metodun Sahibi

ÖNCEL İNANLI

  • Henüz yorum yapılmamış.
  • Add a review