Site logo
Metodun Adı

Haklı Balıklar

Grup Büyüklüğü & Yaş

15- 20 Kişi& 10+ Yaş

Süre

1 oturum 50 dk olmak üzere, toplam 2 oturum 100 dk

Materyaller

Renkli kartonlar , makas, kurşun/tükenmez kalem, silgi, açacak, patafix yapıştırıcı

Adım Adım Uygulama

**Uygulama yöntemi ve şekilleri hedef kitlenin ihtiyacına ve durumuna göre
adapte edilebilir.
Bu doğrultuda, Haklı Balıklar çalışmasının mülteci çocukların "sağlık alanında
yaşadıkları sorunları ele alınarak", ortaya sesli bir şekilde ifade edebildikleri bu
sorunlara yönelik çözüm önerilerini şu aşamalar doğrultusunda gerçekleştirirler;
Uygulama Aşamaları:
1. Hedef kitlenin belirlediği sorunlar ( Sorun balıklarının doldurulması)
*Sağlık denince akıllarına neler geliyor?
* Sağlık alanında karşılaştıkları sorunlar nelerdir?
* Sağlık haklarına erişebiliyorlar mı ?
( Bu sorular grubun ihtiyacına yönelik adapte edilebilir ve çoğaltılabilir.)
2.Hedef kitlenin bu sorunlara yönelik bireysel çözüm önerileri ( Çözüm balıklarının
doldurulması)
* Belirledikleri sorunlara yönelik , bireysel çözüm önerileri sunmaları istenir. (
Sorunlarının çözümüne aktif katılımlarını sağlamak amacıyla bu aşama çok
önemlidir.)
3.Hedef kitlenin bu sorunlara yönelik ortak çözüm önerileri ( Ortak çözüm
balıklarının oluşturulması)
*Önceki aşamalardaki sorunlar ve çözümler karşılaştırılarak gruba tekrar sorulur
ve önce bireysel üretilen çözümlerin şimdi ortak
Değerlendirme:
Yaşanılan bu 3 aşamalı eleştirel sorgulamada ve düşünme süreci doğrultusunda;
* Nasıl hissettikleri,
* Bireysel olarak düşünme süresince neler yaşadıkları,
* Ortak çözüm önerisi için yaşadıkları beyin fırtınası sürecince neler yaşadıkları,
* Ortak çözüm oluştururken ( beyin fırtınası sürecinde) sesi duyulmayan oldu mu
?
* Yaşadığınız bu süreçlerde birbirinizi dinlediğinizi düşünüyor musunuz?
Bu sorular gruba yöneltilerek , grubun ihtiyacına yönelik ele alınan konu hakkında
bilgi paylaşımı yapılabilir.Bilgi paylaşımı, konuşulan sorunların ve çözümlerin
desteklemesi açısından önemli olacaktır.
**Eleştirel düşünme yöntemi olarak "Problem tanımlayıcı kodlar" çalışmasıyla
problemleri analiz eden ve sonrasında grubun ihtiyacına yönelik, onların kendi
ihtiyaç duydukları öğrenme alanlarına aktif katılımlarının sağlanması ile eğitim
çalışmalarında özne-özne ilişkisini ortaya koyan Paulo Freire'nin "Problem
tanımlayıcı eğitim yönteminden" ilham alınarak bu eğitim çalışması
tasarlanmıştır.

Amaç

Hedef kitlenin eleştirel düşünme sürecini geliştirerek, sorunlarının fakına varması ve bu sorunlarına yönelik çözüm önerilerinin oluşturulmasına kendilerinin aktif bir şekilde katılması sağlanması amaçlanmaktadır.

Metodun Sahibi

Tansu CAN

  • Henüz yorum yapılmamış.
  • Add a review