Site logo
Metodun Adı

İfade Et

Grup Büyüklüğü & Yaş

Grup Büyüklüğü: 9 ve üzeri & Yaş: 16 yaş ve üzeri

Süre

90 dakika

Materyaller

- Sahne malzemeleri: Giysi, süs, oyuncak, ev eşyaları vs.
- Kâğıt ve renkli markörler, pastel boyalar
- Yapıştırıcı, sicim ve karton

Adım Adım Uygulama

Yönerge:

1. Bu alıştırmanın amacının insan hakları düşüncesini ya da kavramının drama aracılığıyla, farklı kültürlerden gelen ve dilleri farklı olan kişiler tarafından anlaşılabilecek şekilde temsil edilmesi olduğunu anlatın.
2. Katılımcılara düşüncelerini ifade ederken sözcük kullanamayacaklarını, bunun bir mim gösterisi olduğunu aktarın. Bununla birlikte, gruplar eğer dilerlerse çeşitli araç gereç ya da sahne malzemesi kullanabilirler.
3. Katılımcılara 4-6 kişiden oluşan küçük gruplara ayrılmalarını söyleyin. Her gruba büyükçe bir kâğıt ve bir takım pastel kalem/markör verin.
4. Gruplara ilk olarak insan hakları üzerine tüm fikirlerini ortaya dökecekleri bir beyin fırtınası yapmalarını söyleyin. Bunu takiben mim gösterisinde sunmak üzere, öne çıkan iki ya da üç önemli fikri belirlemelerini isteyin. Bu işlemler için 10 dakika süre verin.
5. Bir sonraki aşamada gruplara mim gösterisini tasarlamaları ve provasını yapmaları için 30 dakika süre tanıyın. Katılımcılara bunun bir grup çalışması olduğunu ve üretim aşamasında herkesin rol alması gerektiğini anlatın.
6. 30 dakika sona erdiğinde herkesin birbirinin performansını izleyebilmesi için grupları bir araya toplayın.
7. Geri bildirim almak ve tartışma yapmak üzere her performans sonunda birkaç dakikalık süre ayırın.
8. Gözetmenlerden izlediklerini yorumlamalarını ve performansın vermeye çalıştığı, öne çıkan fikirleri tanımlamalarını isteyin.
9. Bunu takiben gruptan, geri bildirim esnasında değinilmeyen noktaların ne olduğunu kısaca anlatmalarını isteyin. Bunu her mim gösterisi için ayrı ayrı uygulayın.

Çözümleme ve Değerlendirme:

Şimdi etkinliği gözden geçirin.
- Bu etkinlik hakkında katılımcılar neler hissetti? Başta düşündüklerinden daha mı kolay yoksa daha mı zordu? Etkinliğin en zor yanları ya da sunulması en zor şey(ler) neydi?
- İnsan hakları konusunda katılımcılar yeni bilgiler edindiler mi?
- Gruplar arasındaki benzerlikler ve farklılıklar neydi? İnsan hakları düşüncesi hakkında temel bir anlaşmazlık var mıydı? Neden?

İpuçları ve Öneriler:

- Bireyler insan hakları kavramı hakkında tamamen umursamaz olmadıkları sürece, bu etkinliği kolaylaştırıcının asgari yönlendirmesiyle yürütmek daha ilginç olacaktır. Bu etkinlikteki asıl maksat, gençlerin yaşamları boyunca edinmiş oldukları insan haklarına ilişkin izlenimleri ve bilgileri ifade etmelerini sağlamaktır. Çalışmaya başlamadan önce gruba bu noktayı aktarın. Bunu söylemek, katılımcıların insan haklarının tam olarak ne olduğunu “bilmek” konusunda kendilerini baskı altında hissetmemelerini sağlayacaktır.
- Şunu açıklığa kavuşturun: Katılımcıların görevi “genel olarak insan hakları”nın ne olduğunun bir portresini çıkarmaktır, bir ya da birkaç farklı insan hakkının ne olduğunu aktarmak değil. Genel noktalarını anlatmak için insan haklarından birini seçebilirler. Ancak akıllarında bulundurmaları gereken şey, farklı insan haklarının ortak yönlerinin ne olduğunu anlatmaya çalışmaları gerektiğidir. Bölümün sonunda gözetmenlerin “insan hakları nedir?” sorusuna yanıt verebilmeleri(ya da bunu yapmaya başlamaları) gerekir.
- Oyunculuk konusunda yeteneksiz olduğunu düşünen kişilerin aktif rol oynamaktan geri kalmalarına engel olun. Herkesin oynayabileceği birçok rol olduğunu söyleyin. Aynı zamanda grubun tamamının hoşuna gidecek bir şey olması gerektiğinden bahsedin. Sıra dışı sahne malzemeleri –tava, oyuncak araba, şapka, yastık, taş, çöp kutusu kapağından yaratılacak herhangi bir şey–, performanslara renk katabilir, yaratıcı fikirlerin ortaya çıkmasını sağlayabilir.
- Bu etkinliği bir çizim alıştırması şeklinde de uygulayabilirsiniz: İnsan haklarına ilişkin temel fikirleri ifade etmek üzere grubun –yine hiçbir kelime kullanmadan– bir poster sunumu yapmasını sağlayın.

Amaç

Katılımcıların insan haklarına ilişkin bilgilerini gözden geçirmek
Kültürlerarası iletişim becerilerini geliştirmek
İşbirliğini ve yaratıcılığı geliştirmek

Metodun Sahibi

Anonim (Kaynak: Pusula – Gençlerle İnsan Hakları Eğitimi Kılavuzu – Avrupa Konseyi; 2008)

  • Henüz yorum yapılmamış.
  • Add a review