Site logo
Kaynağın Adı

Kolaylaştırıcılar İçin Vaka Temelli Eğitim Kitabı

Kısa Tanıtım

"Elinizde bulunan kitapta, eğitimi verecek kolaylaştırıcılar için çocuk adalet sisteminde vaka çalışmasına
dair bilgiler sunulmuş, bu vaka temelli eğitimin katılımcılara nasıl aktarılacağı gün gün işlenmiş ve yapılandırılmış ve yapılandırılmamış vaka örneklerinin nasıl analiz edileceğine dair bir çerçeve sunulmuştur."

Yazar

Hazırlayanlar Tematik Alan Uzmanları Emrah KIRIMSOY, Gündem: Çocuk Derneği Hakan ACAR, Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi, SYO, Sosyal Hizmet Bölümü Handan YOKUŞ SEVÜK, Prof. Dr., Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hatice KAYNAK, Avukat, Ankara Barosu Murat AYDIN, Karşıyaka Hâkimi Şahin ANTAKYALIOĞLU, Avukat, Ankara Barosu Uğur ÖZDEMİR, Dr., Hacettepe Üniversitesi, İİBF, Sosyal Hizmet Bölümü Yeşim MUTLU, Gündem: Çocuk Derneği Yüksel BAYKARA ACAR, Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi, SYO, Sosyal Hizmet Bölümü

  • Henüz yorum yapılmamış.
  • Add a review