Site logo
Categories
Metodun Adı

Öğrenci Köyü

Grup Büyüklüğü & Yaş

Min. 13 kişi & Herkes

Süre

2 saat

Materyaller

Herkesin oturabileceği birer sandalye, Toplantı salonu tarzında dekor edilmiş bir
oda.

Adım Adım Uygulama

Katılımcılara aşağıdaki olay anlatılır.
“Öğrenci Köyü’nde önceki gece yaşanan bir olay mahalle sakinlerini ve
öğrencilerin bir kısmını rahatsız etmiştir. Gece saat 02.00’da bir grup yabancı
öğrencinin yüksek sesle şarkı söylemiş olması ertesi gün sınavı olan; uyuma, ders
çalışma, dinlenme gibi ihtiyaçları olan öğrencileri rahatsız etmiştir. İlk başta sözlü
ancak kaba bir dille uyarılan grup kaba tutumdan dolayı uyarıları dikkate almamış
ve müzik eşliğinde eğlenmeye devam etmiştir. Uyarıda bulunan grup dışarıya
çıkarak yüksek sesli bir tartışmaya girişmiştir. Bu durumdan rahatsız olan mahalle
sakinleri okul yönetimine şikayette bulunmuş ve bu durumun çözülmesi üzerine
bir toplantı rica etmiştir.”
Bu toplantıyı gerçekleştirmek üzere Öğrenci Dekanı aşağıdaki kişileri davet eder.
Aynı zamanda bu kişiler uygulamanın karakterleridir.
-Mahalle Sakinleri (En az 2 kişi)
-Nöbette olan güvenlik görevlisi
-Sınavı olan öğrenci grubu (En az 3 kişi)
-Yabancı Öğrenci Grubu (En az 3 kişi)
- Olayı gözlemleyen öğrenciler (En az 2 kişi)
-Öğrenci Temsilcisi
(Kolaylaştırıcı bu noktada Öğrenci Köyü’nden sorumlu memur rolünde toplantının
konu dışına sapmaması yönünde bir karakter olabilir.)
Hikaye okunduktan ve karakterler rastgele dağıtıldıktan sonra her katılımcının
kendi rollerini iyice okumaları ve aynı görevde olan kişilerle görevlerini
tartışmaları için bir süre verilir. Görevler şu şekildedir:
ÖĞRENCİ DEKANI: Öğrencilerin sınavı olması durumunda yabancı öğrencilerin
suçlu olduğunu düşünmektedir ancak bu durumun konuşarak çözülmesi ve
tara?arın gerekli dersleri çıkarmasının ardından ceza vermeden toplantıyı
sonlandırmalıdır. Mahalle sakinlerinin çok net ve kesin tavırlarına karşılık ise onları
yumuşatmalı ve tekrar böyle bir şey olmayacağına ikna etmelidir.
MAHALLE SAKİNLERİ: Öğrencilerin sürekli gürültü yapıyor olmalarından dolayı
bölge hakkının şikayetlerini iletmek üzere toplantı talebinde bulundular ve bu
toplantıdan kesin bir çözüm olmadan ayrılmak istememektedirler. Öğrencilere
ceza verilmesi en önem verdikleri maddeyken ceza olmasa da olayın bir daha
tekrarlanmayacağına dair teminat istemelidirler.
GÜVENLİK GÖREVLİSİ: Olayın birinci dereceden tanığı olması ve şe?erinin baskısı
sebebiyle öğrencilerin ceza almasından yana olmak zorundadır ancak öğrencilerin
birçoğunu tanıması ve iyi diyalog halinde olması aralarındaki bir uzlaşma
durumunda cezai rapor tutulması tarafını tercih etmek onun inisiyati?ndedir.
ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ: Öğrencilerin hiçbirinin ceza almaması için ortamı
yumuşatmalı ve ortamdaki gerginliği tüm tara?ar için olumlu yönde
yatıştırmalıdır.
SINAVI OLAN ÖĞRENCİLER: Sınav gecesi böyle bir olayla karşılaştıkları için sınavları
iyi geçmemiş ve bu durumun kesinlikle karşı tarafın yani yabancı öğrencilerin suçu
olduğunu savunmaktadırlar. Ancak haklarında cezai işlem uygulanmaması için de
mahalle sakinlerini ve öğrenci dekanını kendi tara?arına almak zorundadırlar.
YABANCI ÖĞRENCİLER: Daha önce diğer öğrenci grupları gece geç saatte yüksek
sesle şarkı söylediği için bunun bölgede normal olduğunu ve kendilerinin de bunu
yapabileceklerini düşünerek bu eğlenceyi yapmış olmaları onları haklı olduğunu
düşündürmüştür. Çünkü kendi geldikleri ülkede (herhangi bir ülke olabilir) bu tip
olaylar gayet doğal olarak algılanır. Ancak ülkelerinde insanlarla bilmedikleri dilde
ve yüksek sesle konuşmak çok büyük saygısızlık kabul edilmektedir ve bu
durumda haklı olduklarını düşünmektedirler. Mahalle sakinleri ve Öğrenci
Dekanı’nı onlardan yana ikna etmelidirler ve ceza almamak için karşı grupla da
uzlaşı ortamı yaratmalıdırlar.
OLAYI GÖZLEMLEYEN ÖĞRENCİLER: Daha önce de benzer olaylara karşılaşan bu
öğrenciler olay tanığı olarak davet edilmişlerdir. Bu öğrenciler sadece o gece değil
daha önce de gözlemler yapmıştır ve şu noktalarda sıkıntı olduğunu not
etmişlerdir:
- Tüm öğrenci gruplarında gece geç saatte müzik yapan öğrenciler olmaktadır.
- Yabancı öğrenciler dışlanmış hissederek kendi aralarında bir gruplaşma yoluna
gitmişler ve yerel öğrencilerle çok fazla diyaloğa girme ihtiyacı duymamıştır.
Halbuki onları dışlayan grup okul içerisinde çok küçük bir gruptur.
- Benzer olaylar bölge içerisindeki ortak yaşam alanlarında da yaşanmış ve
yönetim bu duruma müdahale etmemiştir.
Görevleri bu bilgileri tartışmalar arasında paylaşmak ve bunlar üzerine örnekler
vererek iki tarafa da farklı bakış açıları kazandırmak, sahip olmadıkları bilgileri
vermektir.
Tüm katılımcılara görevleri birer birer aktarıldıktan sonra diğer görev gruplarıyla
paylaşmadan toplantı salonu olarak kurgulanan salonda yerlerini alır ve tartışmayı
başlatmak üzere Öğrenci Dekanı’na söz bırakılır.

Amaç

Farklı kültürlerden insanların ortak yaşam alanlarında karşılaştığı problemleri olay
içerisinde geçen karakterlerin rollerine girerek ortak bir çözüm ve yaşam
kültürünü oluşturmalarını sağlamak.

Metodun Sahibi

Ömer Faruk KOÇHAN

  • Henüz yorum yapılmamış.
  • Add a review