Site logo
Kaynağın Adı

Örgüt Yönetimi Eğitim Kılavuzu

Kısa Tanıtım

Bu eğitim kılavuzu (T-Kit), yönetim tekniklerinin teorik temeli ve pratik uygulamalar› konusunda bilgi vererek Avrupa’da düzgün yönetilen gençlik örgütlerinin gelişimini teşvik etmeyi hedefler.
Hedeflediği gruplar şunlardır:
• Örgüt yönetimi alanındaki eğitimciler
• Küçük ve orta ölçekli gençlik sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri

Yazar

Çoklu Yazar

Ek Bilgiler

Eğitim Kılavuzu serisinin koordinasyonu:
Silvio Martinelli
Bu Eğitim Kılavuzu’nun editörleri:
Silvio Martinelli, Jonathan Bowyer
Bu Eğitim Kılavuzu’nun yazarları:
Jonathan Bowyer
Arthur Murphy
Paola Bortini
Rosa Gallego Garcia
Yayın Komitesi
Bernard Abrignani
Institut National de la Jeunesse et de l’Education Populaire
Elisabeth Hardt
European Federation for Intercultural Learning
Esther Hookway
Lingua Franca
Carol-Ann Morris
European Youth Forum
Heather Roy
World Association of Girl Guides
and Girl Scouts

ISBN 975-6176-51-X

  • Henüz yorum yapılmamış.
  • Add a review