Site logo
Metodun Adı

Problem Tanımlayıcı Kodlar

Grup Büyüklüğü & Yaş

15- 20 Kişi& 10+ Yaş

Süre

1 oturum 50 dk olmak üzere toplam 2 oturum 100 dk

Materyaller

Kullanılacak malzeme kodlama yöntemine göre değişebilir. *Renkli kartonlar,
*Kodlama için kullanılacak görseller ( video,resim, fotoğraf vs.) , *Patafix yapıştırıcı, *Kurşun/tükenmez kalem, *Silgi, açacak, *Tahta kalemi

Adım Adım Uygulama

Paulo Freire’nin yönteminde eğitim izlencelerinin içeriği, her bölgenin kendi
yerlileri (hedef kitle) ile birlikte geliştirilmektedir. İzlence hazırlama çalışması,
araştırma ve uygulamanın eş zamanlı ve iç içe yürütüldüğü, çok sistemli ve
incelikle tasarlanmış beş evrede gerçekleştirilen bir süreçtir;
1.aşama:
Eğitim ekibi ile bölgeden katılan gönüllüler tarafından yerinde yapılan ve halkın
konusal evrenini yanı onların toplumsal durumlarındaki başlıca konuları
keşfetmek amacı güden ve bugünkü var olan, somut gerçekliğe ilişkin bir
araştırmayı kapsar.
2.aşama:
Hem tartışmada kullanılmak üzere belirli konuların, hem de eleştirel konuşma
yanı sıra dilin gelişimini de üretecek olan sözcüklerin, çözümlenmek üzere
seçilmesini kapsar. Üretken sözcükler, dil bilimsel ölçütlere ve sosyo-siyasal
önemlerine göre seçilir. Böylece seçilen konuların çoğu yöreden gelen konular
olmaktadır, ancak Freire, ekibin kendisinin de halk tarafından önerilmemiş bazı
konuları izlenceye katma hakkı olduğunu İleri sürer.
3.aşama:
Bu üretken konular ve sözcükler ile kodlamalar yapılır. Bunlar, yöredeki tipik
varoluşsal durumların görsel sunumları olup, tartışılacak sorunları ortaya
koyabilecek biçimde tasarlanır. Kodlamalar, yöre insanı için bilindik durumları
temsil etmekle birlikte, bölgesel ve ulusal sorunların çözümlemesi için de yeni
bakış açılarına yol açmalıdır. Bunların tartışılması katılanları daha eleştirel bir
bilince doğru yönlendirmektedir. ( Bu aşamada düşünme sürecinin önce bireysel
olarak yapılması (yazı çalışması, resim çalışması vs.) ve sonrasında grup olarak
tartışma sürecine geçilmesi ile katılımcıların kendini ifade edebilecek alan
sağlanması önemlidir.)
4.aşama:
Eşgüdümcüler için kılavuz işlevi görecek çalışma izlenceleri geliştirilir. Bunlar
eşgüdümcüleri yetiştirme izlencesinin bir parçasıdır ve bütün izlencenin en zor
kısımlarından biridir.
5.aşama:
Çok çeşitli eğitim araç-gereci üretilir.

*Hazırlık aşaması böylece gerçekleştiğinde; izlence içeriği, uygulama sırasında
geliştirilmek üzere hazırdır.
**Problem tanımlandıktan sonra, ihtiyaca yönelik eğitim çalışması yapılmalıdır.
*** Paulo Freire'nin eğitim dili; okul yerine kültür çemberi, öğretmen yerine
eşgüdümcü, dersler yerine diyaloglar, öğrenciler yerine katılımcılardır.
****Paulo Freire'nin Problem tanımlayıcı eğitim modelinin detayları için
"Ezilenlerin Pedagojisi" kitabına bakılmalıdır.

  • Henüz yorum yapılmamış.
  • Add a review