Site logo
Metodun Adı

Toplumsal Yaşam

Grup Büyüklüğü & Yaş

İlköğretim ikinci sınıftan itibaren kullanılabilir.

Süre

35 dakika: Doğaçlama öncesi yapılacak etkinlik için 5-7 dk. Doğaçlamaya hazırlık için 5 dk. Doğaçlamalar için 15 dk. Değerlendirme için 10 dk.

Materyaller

Dramatik durum kartları (Uygulama kısmında içerikleri belirtilmiştir.)

Adım Adım Uygulama

Katılımcıları canlandırma kısmına hazırlamak için öncelikle bir etkinlik:

Eğitimci katılımcıların yarım çember şeklini almalarını, bedenleriyle anlattıkları iş ve mesleklerin sahibi olarak sırayla ikişer kişi ortaya gelip köy meydanında karşılaşma ve işlerinin nasıl gittiğine dair yaptıkları sohbeti canlandırmalarını ister. Eğitimci, herkesin iş ve mesleklerinin kendileri için vazgeçilmez olduğunu, onun sayesinde karınlarını doyurabildikleri, hayatta kalabildiklerini söyler. Bu nedenle karşılaşmada herkes kendi işinin önemi konusunda diğerini ikna etmeye çalışacaktır.

Doğaçlama
Eğitimci, önceden hazırladığı ve dramatik durumların yazılı olduğu kağıtları katılımcılara dağıtır ve kağıtların arka yüzünde yazan meslek sahiplerinin bir araya gelerek grup oluşturmalarını ister. Eğitimci grupların kağıtlarda yazılı olan dramatik anı okuyup birkaç dakika içinde aralarında konuşup tartışarak canlandırmalarını ister.

Kağıtlarda yazan dramatik durumlar:
- Avcı, giysi yapan ve tarım yapan aynı anda alet yapanın yanına gelirler ve her biri önce kendileri için alet yapılmasını ister. Aksi halde işleri aksayacaktır. Alet yapan ise bir günde sadece bir alet yapabilmektedir.
- Balık avlayan kendisini kötü hissettiği için bugün balık avlamayı düşünmemektedir. Ancak madenci ve demirci, avcı uzun süredir avdan boş döndüğü ve tarım ürünlerinin hasat mevsimi olmadığı ve buğday da kalmadığı için balıkçının bugün balığa çıkmasını isterler.
- Çoban, hayvanların birer birer ölmesi nedeniyle şifacıdan yardım ister. Şifacı ise buna engel olmak için bitki toplayıcıdan gumbaç bitkisini bulmasını istemektedir. Ancak bu bitki çok ıssız yerlerde yetiştiği için bitki toplayıcı vahşi hayvan saldırısından korkmakta ve oraya gitmek istememektedir.
- Ekmek pişiren bütün köye ekmek yetiştirebilmek için daha çok öğütülmüş buğdaya ihtiyaç duyar. Değirmenci küçük değirmeninde ancak bu kadar buğday öğütebilmektedir. Bu sorunu aşmak için baraka yapandan yeni ve büyük bir değirmen yapmasını isterler. Ancak baraka yapan için yeni değirmen yapmak çok uzun süre alacaktır.

Böylece gruplar verilen durumlara göre doğaçlama yaparlar.
Ardından ufak bir değerlendirme ile süreç devam eder.
Değerlendirme
-İzlenen canlandırmalarda neler görüldüğü,
-neden farklı meslekler olduğu,
-bir meslek olmasaydı ne olacağı gibi sorular yöneltilir. Katılımcılar bu sorular ışığında fikirlerini paylaşırlar.

Amaç

Toplumsal yaşamın ihtiyaçlarını sorgulamak, toplumsal iş bölümünün nedenlerini tartışmak ve toplumsal yaşam ile kurallar arasında kurduğu ilişkileri ifade etmek amacıyla bu metot kullanılabilir.

Metodun Sahibi

Eylem İlgün Bekircan

  • Henüz yorum yapılmamış.
  • Add a review