Site logo
Metodun Adı

Vaka Çalışması/Alt Gup Çalışması (Araştırma için Anadolu Köyünde Bir Gün)

Grup Büyüklüğü & Yaş

20-25 kişilik grup, 17 yaş ve üzeri

Süre

2-2,5 saat

Materyaller

Alt grup çalışmasının yapılabileceği büyüklükte bir salonun ya da alt grupların ayrı odalarda çalışabileceği bir eğitim mekanı
Flipchart
kağıt
kalem
tahta kalemi

Adım Adım Uygulama

1-Eğitimci grubu 4-5 kişilik alt gruplara böler.
2-Her bir gruba vakanın ve soruların yazılı olduğu kağıtları dağıtır (her gruba aynı konuda farklı vaka verilebilir)
3-Eğitimci katılımcılara ne yapacaklarını anlatır. Her gruptan vakayı okuyup kendi aralarında tartışmalarını ve kağıtta yazılan sorulara grupça tartışarak yanıtlar vermelerini ve bunları yazılı hale getirmelerini ister. Grupları kendi çalışmalarını yapacakları ayrı alanlara gönderir (salon büyük ise her grup salonun ayrı köşesini kullanabilir, ya da varsa gruplar ayrı odalara gönderebilir).
4- Eğitimci çalışmanın her aşaması için gruplara belli süreler verir ve aralarda her bir grubu ziyaret ederek durumu kontrol eder, soruları varsa yanıtlar, destek verir.
5-Eğitimci ikinci aşamada, gruplardan sorularının yanıtlarına verdikleri cevapları da dikkate alarak sorunları da çözecek şekilde, örnekteki saha çalışmalarının en baştan adım adım tasarımını yazmalarını ister.
6- Eğitimci tüm grupları bir araya toplar, her grubu sırayla sahneye davet ederek, kendi vakasını, grup içindeki tartışmalarını ve sorulara verdikleri yanıtları ve çözüm önerisini olarak geliştirdikleri saha çalışma tasarımını sunmasını ister. Eğitmen her grubun sunumu sonrasında, diğer gruplardaki katılımcıların da görüş ve katkılarını paylaşmaları için bir bölüm ayırır.

Amaç

Katılımcıların örnek olay üzerinden, grup çalışması yaparak, bir konuyu ele almasını, tarif etmesini, sorunlarını ve eksiklerini tespit etmesini ve çözüm önerileri geliştirmesini sağlamak.

Metodun Sahibi

Anonim

  • Henüz yorum yapılmamış.
  • Add a review