Site logo
Metodun Adı

VİYAKARA CUMHURİYETİ

Grup Büyüklüğü & Yaş

Min. 25, Max. 60 & Gençler/ Yetişkinler

Süre

2 saat

Materyaller

Katılımcı sayısı kadar sandalye, bir kaç masa, yazıcı, A4 Kağıt, kalemler, karton
kağıtlar, boya kalemleri.

Adım Adım Uygulama

Lütfen önce ekteki simülasyon dosyasını inceleyiniz.
Eğer vaktiniz varsa simülasyon öncesindeki oturumda drama egzersizleri yaparak
katılımcıları simülasyona hazırlayabilirsiniz.

ADIM ADIM UYGULAMA

1. ODANIN HAZIRLIĞI
Büyük bir salon kullanmanızı öneririz. Salonda simülasyon için kurulması gereken
yerler:
a) Genel Kurul
Parlamentoda olduğu gibi partiler grup halinde oturur. Meclis Başkanı için özel bir masa ve orta yerde de kürsü bulundurulur.
b) Siyasi Parti Grup Bölümleri
Birbirlerinden mümkün olduğunca uzak noktalarda parti grupları için masa ve sandalyeli bir alan bulundurulur.
c) Derneklerin Bölümleri
Dernekler için dernek sayısı kadar bölümde masa sandalye bulundurulur.
d) Kulis
Siyasi parti temsilcilerinin ve/veya sivil toplum temsilcilerinin bir araya gelip görüşebilecekleri (diğer bölmelerden uzak bir noktada) bir bölümde masalar ve sandalyeler bulundurulur.

2. SİMÜLASYONUN AÇIKLANMASI
Katılımcılara birazdan bir simülasyon uygulanacağını ve bu süre boyunca kendi kimliklerinde değil, onlara dağıtılacak rol kartlarındaki kimliklerde hareket etmeleri gerektiği açıklanır. Drama benzeri bir çalışma olduğundan verilen rolde ne kadar iyi dururlarsa simülasyonun da o denli verimli geçeceği aktarılır. Katılımcılar rol kağıtlarında belirtilen rollere göre bölünürler. Katılımcılara rol kağıtları ve simülasyon ile ilgili diğer ek belgeler dağıtılır.

3. EĞİTMENLERİN ROLLERİ
Eğitmenlerden birisi simülasyonun genel moderasyonunu ve takibini yapmalıdır. Kendisini Meclis Başkanlığı Bak Katibi olarak tanıtır. Meclis Başkanını, simülasyonda belirtilen problemlerin çözümü için siyesi parti liderleri ve grupları ile iletişime geçmesi konusunda yönlendirir. Diğer eğitmenler ise postacı rolünde olacaklardır. Postacı rolü oynayacak eğitmen sayısı yok ise, her bir grup(parti, dernek, başkanlık) için br posta kutusu konulur. Ve tüm yazışmalar bu yolla yapılır.

4. UYGULAMA
Simülasyonun başladığı andan itibaren eğitmenler oyunu doğal akışına bırakmalıdırlar. Tek dikkat edilmesi gereken şey; simülasyonun süresi hesaplanarak simülasyonda belirtilen genel kurul oylaması için gereken meclis toplantısının en geç ne zamana kadar yapılması gerektiği Meclis Başkanına
hatırlatılır. Bu ve simülasyon kuralları dışında hiç bir şeye müdahale edilmez.

5. DEĞERLENDİRME (DEBREIF)
Simülasyon bittikten sonra mutlaka bir hareketlendirici yapılarak katılımcılar rolden çıkarılır. Değerlendirmeye geçilmeden önce kısa bir ara verilmesi tavsiye edilir.
Değerlendirme bölümünde; neler hissettikleri, neler yaşadıkları, gözlemdikleri sorulur. Yaşadıkları bu deneyimin gerçek hayatla benzerliklerinin olup olmadığı tartışılır. Yaşadıkları deneyimden yola çıkarak demokrasinin özellikleri konusunda düşüncelerini paylaşmaları istenir. Katılım, diyalog, uzlaşı, çatışma gibi kavramlar üzerinde konuşulur. Mümkünse değerlendirme sonunda demokrasi, türleri ve katılım ile ilgili bilgi paylaşımı (sunum) yapılması oldukça tamamlayıcı olacaktır.

Amaç

Demokrasi, Parlamenter Sistem ve Katılım üzerine bir simülasyon. Simülasyonun
genel amacı, katılımcılarda demokratik karar alma mekanizmalarında süreçlerin
nasıl işlediği konusunda bilgi ve farkındalığın artırılmasıdır.

Metodun Sahibi

Mustafa ERDOĞAN, Özgür Nuri DEMİR, Mehmet KUZU

  • Henüz yorum yapılmamış.
  • Add a review