Site logo

Kategori: Kavramlar

Haz 14
Herzberg’in İki Faktör Teorisi

Teorisyen: Frederick Herzberg Kısa Geçmiş: Frederick Herzberg (1923-2000), örgütsel davranış alanındaki çalışmalarıyla tanınan Amerikalı bir psikolog ve profesördür. En çok, çalışan motivasyonu ve iş tatmini anlayışımıza önemli ölçüde katkıda bulunan […]