top of page

Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri ve Teknoloji Kullanım Niyetlerinin İncelenmesi

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ile teknoloji kullanım niyetlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi ve öğrenme stilleri ile teknoloji kullanım niyetleri arasında anlamlı bir fark olup olmadığının belirlenmesidir. Araştırmanın evreni, 2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte olan üçüncü ve dördüncü sınıfa devam eden 708 öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırmanın evreni aynı zamanda örneklemi oluşturmakta olup, çalışmaya gönüllü olarak katılan 261 öğretmen adayından dönüt alınmış ve bunlardan da 224’ü işleme alınmıştır. Araştırmada, betimsel bir yöntem olan tarama modeli kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının öğrenme stillerini belirlemek için Kolb tarafından geliştirilen ve Gencel (2006) tarafından Türkçe ’ye çevrilip geçerlilik güvenirlilik çalışması yapılan “Kolb Öğrenme Stili Envanteri III (KÖSE III)” kullanılmıştır.


Yazar: Ebru Kurtuluş

Tarih: 2019

Yayın Yeri: Yıldız Teknik Üniversitesi584645
.pdf
Download PDF • 1.16MB

8 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Örgüt Yönetimi Eğitim Kılavuzu

Bu eğitim kılavuzu (T-Kit), yönetim tekniklerinin teorik temeli ve pratik uygulamaları konusunda bilgi vererek Avrupa’da düzgün yönetilen gençlik örgütlerinin gelişimini teşvik etmeyi hedefler. Hedefl

Proje Yönetimi Eğitim Kılavuzu

Bu eğitim kılavuzu, proje yöneticisine bir projenin işleyişini izleyebilmesi için çeşitli ipuçları ve temellerle birlikte somut bir “adım adım” yaklaşım sağlayan bir çerçeve önerisi olarak görülmelidi

Comments


bottom of page