top of page

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Genel Biyoloji Laboratuarına Yönelik Öğrenme Stillerine Uygun Ders Planlamaları Ve Portfolyo Uygulamaları

Araştırmada, Fen Bilgisi öğretmen adaylarının öğrenme stilleri Kolb Öğrenme Stilleri Envanteri (KÖSE-3)’ne göre belirlenerek buna uygun Genel Biyoloji Laboratuvarı dersi kapsamında ders planları oluşturulmuş ve portfolyo değerlendirmenin kullanıldığı öğretim etkinlikleri geliştirilmiştir. Bu doğrultuda işlenen dersin öğretmen adaylarının gelişimlerine, akademik başarılarına, biyoloji dersine karşı tutumlarına, sınav kaygısına etkisinin incelenmesi ve ayrıca öğretmen adaylarının yapılan uygulamalar hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.


Yazar: Mihrican Balaban

Tarih: 2016

Yayın Yeri: Ondokuz Mayıs Üniversitesi442974
.pdf
PDF dosyasını indir • 5.39MB

6 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Örgüt Yönetimi Eğitim Kılavuzu

Bu eğitim kılavuzu (T-Kit), yönetim tekniklerinin teorik temeli ve pratik uygulamaları konusunda bilgi vererek Avrupa’da düzgün yönetilen gençlik örgütlerinin gelişimini teşvik etmeyi hedefler. Hedefl

Proje Yönetimi Eğitim Kılavuzu

Bu eğitim kılavuzu, proje yöneticisine bir projenin işleyişini izleyebilmesi için çeşitli ipuçları ve temellerle birlikte somut bir “adım adım” yaklaşım sağlayan bir çerçeve önerisi olarak görülmelidi

Kommentare


bottom of page