top of page

Kolb’ün Öğrenme Döngüsü’nün Coğrafya Derslerinde Uygulanmasıyla İlgili Deneysel Bir Çalışma

Bu çalışmanın amacı, farklı öğrenme stillerini dikkate alarak öğrenme ortamlarını planlamanın, öğrencilerin akademik başarısı üzerindeki etkisini sınamaktır. Araştırmanın örneklemi 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin Sosyal Bilgiler Öğretmenliği programında öğrenim gören ve Genel Fiziki Coğrafya dersini alan sosyal bilgiler öğretmen adaylarıdır. Araştırmada betimsel ve deneysel yöntem birlikte kullanılmıştır. Çalışmaya katılan öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin ve Genel Fiziki Coğrafya Dersi iklim konusunun hedeflerine, öğretmen adaylarının erişi düzeylerinin belirlenmesi araştırmanın betimsel yönünü oluşturmaktadır. Deneysel çalışma ise ön test, son test deney ve kontrol gruplu araştırma modelinde yürütülmüştür. Araştırmanın amacına uygun olarak, iklim ünitesi ile ilgili ders saatleri Kolb’ün Deneyimsel Öğrenme Teorisi’nde açıkladığı öğrenme döngüsü aşamaları dikkate alınarak planlanmıştır. Çalışmada veri toplama araçları olarak, Kolb’ün Öğrenme Stilleri Envanteri’nin üçüncü versiyonu (KÖSE-III) ve iklim konusu ile ilgili çoktan seçmeli bir test kullanılmıştır. Araştırmanın bulguları, ders saatlerinin öğrencilerin farklı öğrenme stilleri dikkate alınarak planlandığında, öğrenme çıktılarını olumlu yönde etkileyeceğini göstermiştir.


Yazar: Nevin Özdemir

Tarih: 2015

Yayın Yeri: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi9-published
.pdf
Download PDF • 669KB

Son Yazılar

Hepsini Gör

Örgüt Yönetimi Eğitim Kılavuzu

Bu eğitim kılavuzu (T-Kit), yönetim tekniklerinin teorik temeli ve pratik uygulamaları konusunda bilgi vererek Avrupa’da düzgün yönetilen gençlik örgütlerinin gelişimini teşvik etmeyi hedefler. Hedefl

Proje Yönetimi Eğitim Kılavuzu

Bu eğitim kılavuzu, proje yöneticisine bir projenin işleyişini izleyebilmesi için çeşitli ipuçları ve temellerle birlikte somut bir “adım adım” yaklaşım sağlayan bir çerçeve önerisi olarak görülmelidi

Comments


bottom of page