top of page

Yetişkin Gelişim Modeli

Öğrenme ve Gelişim


Kolb’a göre, insanlar yaşamları boyunca şu dört temel alanda gelişmektedir:

  1. Duygusal (duyarlılık ve hissetme becerileri),

  2. Simgesel (bilişsel ve düşünme becerileri),

  3. Davranışsal (hareket etme ve davranış kazanma becerileri),

  4. Algısal (gözlem becerileri)
Gelişim sürecindeki bu dört boyut, Kolb’un ortaya koyduğu deneyimsel öğrenme döngüsü ile ilişkilidir. Bu ilişkide, sağdaki şekilde görüleceği üzere, koninin tabanı düşük seviyede gelişmeyi, üst noktası ise en yüksek düzeydeki gelişmeyi ifade eder. Ayrıca Kolb, gelişme sürecinin üç aşamada gerçekleştiğini belirtmektedir. Bunlar edinme (acquisition), uzmanlık (specialization) ve entegrasyon (integration) aşamalarıdır.

Ergenliğe (16 yaş) kadar edinilen temel öğrenme yetkinlikleri edinme aşaması içinde gerçekleşir. Bu aşamada, birey kendini yakından tanımaya başlar ve kendisini diğer insanlardan ayıran özelliklerinin farkına varmasını sağlaya içsel yapı kademeli olarak gelişir ve bu gelişim sürecinin sonucunda bireysel öğrenme stilleri oluşmaya başlar. 16-40 yaş arasındaki uzmanlık adı verilen ikinci aşamada örgün eğitim ve mesleki yaşam kaynaklı kavrama ve dönüştürme becerileri en yüksek noktaya ulaşır. Entegrasyon sürecinde ise (40 yaş üzeri) bireyler baskın ve baskın olmayan öğrenme stillerinin farkına varılar ve bireysel gelişim en üst noktaya ulaşır.

88 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

留言


bottom of page