top of page

Ruh Sağlığında Deneyimsel Öğrenme: Davranış Deneyleri

Kenan POLAT

Dr. Öğr. Üyesi

Atölye, ruh sağlığının iyileştirilmesi, korunması ve geliştirilmesi için altın standartlardan biri olarak kabul edilen davranış deneylerinin tanıtımı, türleri, kullanım alanları ve örneklerine ilişkin bilgilerin sunumunu ve örnek bir davranış deneyinin rol oynamasını içermektedir.

Min: 15 Max: 25 Katılımcı

Kenan POLAT
bottom of page