top of page

Diji SDÖ

Yusuf ALTUNHAN

Eğitmen

Yaşanan küresel düzeydeki sorunlar eğitim öğretim süreçlerinin teknoloji destekli olarak tasarlanmasını gerekli kılmıştır. Bu süreçte teknolojiyi etkin kullanmanın yanı sıra öz-farkındalık, öz-yönetim, sosyal farkındalık, ilişki becerileri ve sorumlu karar verme öğrencilerin psikolojik sağlamlığı için ihtiyaç duydukları temel beceriler haline gelmiştir. Bununla beraber öğrencilerde ilgili becerilerinin gelişimi için öğretmenlerin SDÖ becerileri alanında farkındalık kazanması ve eğitim-öğretim süreçlerinde uygulamaya dönük faaliyetler gerçekleştirmesi önem arz etmektedir. Diji-SDÖ teknoloji destekli olarak okul ve sınıf öğrenme ortamlarında sosyal duygusal öğrenme becerilerinin gelişimini destekleyen bir araç olarak Deneyimsel Öğrenme Döngüsü metodolojisine göre tasarlanmıştır.


Bu atölye öğretmenlerin, eğitim profesyonellerinin, eğitim alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütü çalışanları ve gönüllüleri için Deneyimsel Öğrenme Metodolojisi ile Sosyal Duygusal öğrenme becerileri eğitim içerikleri geliştirme sürecini adım adım aktarmaktadır.

Min: 10 Max: 25 Katılımcı

Yusuf ALTUNHAN
bottom of page