top of page

Galeri Yürüyüşü İle Sürdürülebilir Dünya'ya Bakmak

Özlem BİLGE

Öğretmen-Mesleki Gelişim Uzmanı

Galeri Yürüyüşü ile Sürdürülebilir Dünya’ya Bakmak" adlı atölye, sürdürülebilirlik odağında “Galeri Yürüyüşü” ( Gallery Walk ) metodunun uygulanıp deneyimlenmesine odaklanacak biçimde tasarlanmıştır. Bu atölye ile katılımcıların galeriler aracılığıyla sürdürülebilirlik konusunu derinlemesine düşünmeleri ve sürdürülebilir bir Dünya için nasıl hareket edebileceklerini keşfedip sorgulamaları ve metodun uygulama adımlarını fark edip deneyimlemeleri sağlanacaktır. Atölye “Galeri Yürüyüşü” ( Gallery Walk ) metodu ile yürütülerek deneyimsel bir öğrenme keşfini kolektif bir etki ile de yaşatabilmeyi amaçlar. Sürdürülebilirliğin ekonomik, çevresel ve toplumsal etkileri, eğitimin ve sanatın dönüştürücü gücü gibi içeriklerle yürütülecektir. Katılımcıların galeri yürürüyüşü deneyimlenmesinin ardından metot ile ilgili deneyimleri, metodun uygulama adımları, hangi ortamlar ve materyallerle birlikte kullanılabileceği, hangi metotlar ile birlikte uygulanabileceği, hangi konularda kullanılabileceği, metodun uygulama zorlukları , varyasyonları tartışılıp değerlendirilecektir.

Min: 12 Max: 24 Katılımcı

Özlem BİLGE
bottom of page