top of page

Dernek İlkeleri

Deneyimsel Eğitim Merkezi Derneği'nin gönüllü ağlarına, eğitmen ve uzman havuzuna katılan herkes aşağıdaki ilkeleri benimsediğini ve kabul ettiğini beyan etmiş sayılır.

​İLKELERİMİZ

  1. Hak Temellilik: Her bireyin temel haklarına saygı gösterilmesi ve eşitlik ilkesinin korunması.

  2. Hesap Verebilirlik: Dernek gönüllüleri ve eğitmenlerinin faaliyetlerinden sorumlu tutulması ve şeffaf bir şekilde hesap verebilir olması.

  3. İnsan Hakları ve Demokrasi: İnsan haklarına ve demokratik değerlere saygı gösterilmesi.

  4. Bilimsel ve Eleştirel Düşünce: Bilimsel yöntemlere ve eleştirel düşünceye dayalı bir yaklaşımın benimsenmesi.

  5. Özne-Özne İlişkisi: İnsanlar arasındaki eşit ve saygılı ilişkilerin korunması.

SIFIR TOLERANS POLİTİKAMIZ

  1. Ayrımcılık: Herhangi bir türde ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, din, etnik köken veya diğer kişisel özelliklere dayalı ayrımcı davranışlar.

  2. Nefret Söylemi: Nefret söylemi içeren, ötekileştirici veya şiddeti teşvik eden ifadeler.

  3. Şiddet: Fiziksel veya psikolojik şiddet uygulama, tehdit etme veya teşvik etme.

  4. Taciz: Diğer üyelere veya katılımcılara cinsel, fiziksel veya psikolojik tacizde bulunma veya rahatsız etme.

bottom of page