top of page

Atölyeler

Metot-Fuari-Logo_wb.png
Derya KAÇMAZ

"İnsan Çalgısı" Ritmik Dansla (Eurhythmics) Doğaçlama

Derya KAÇMAZ

Dr. Öğr. Üyesi

* Her yaş ve eğitim-öğretim kademesi için müzikli uygulamalar.
* Doğaçlama ritim ve ezgi çalışmaları.
* Temel müzik bilgisi aktarımında kolaylaştırıcı.
* Kültürlerarası pratiklerde birleştirici, hareketlendirici.
* Farklı aktiviteler arası geçişlerde, grup dinamiğini arttırıcı ve odaklanma amaçlı.

Tuğrul İPEK

Green Screen Atölyesi

Tuğrul İPEK

Sınıf Öğretmeni

Türkçe, Tarih, Coğrafya, Hayat Bilgisi gibi sosyal bilimlerde ayrıca drama kullanılabilen birçok etkinlikte kullanılabilir.

Habibe DURMUŞOĞLU - Seyfullah BAŞTEPE

Stemliyoruz

Habibe DURMUŞOĞLU - Seyfullah BAŞTEPE

Uzay bilimleri, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda global dünya, sıfır atık

Koray UNUR

Bakıyorum Görüyorum

Koray UNUR

Eğitmen

Tasvir Et-Yorumla-Değerlendir kültürel öz farkındalık gelişimi dışında, belirli olaylara, vaka çalışmalarına, durumlara bakmak, analiz etmek ve yorumlamak amacı güden farklı içeriklerle harmanlanıp uygulanabilir.

Dilek Gökçen PASİN

Hatasız Alan Oyunu

Dilek Gökçen PASİN

Sınıf Öğretmeni / Şiddetsiz İletişim Gönüllüsü

Her türlü çatışma durumunda kullanılabilir. Sınıfta, ailede sosyal ilişkileri, iletişimi, bağları güçlendirmek üzere yararlanılabilir

Alaz Han CANPOLAT - Enes ŞAHİN

Ariadne'nin İpi: 6Packs-Helix ile Öğrenme Deneyimi Tasarımı

Alaz Han CANPOLAT - Enes ŞAHİN

Öğrenme Ekosistemi Tasarımcısı, Kurumsal Eğitim Uzmanı

Yeni Nesil Eğitim Tasarımı & Kurumsal Öğrenme Programları Tasarımı

Muhammet Celalettin ÖZEL

Hologramı Keşfet!

Muhammet Celalettin ÖZEL

Teknoloji, Bilim, Sanat, Eğitim, Eğlence, Tasarım

Büşra AKYÜZ TİNGİL

Uzay Yolculuğu: GUHEM’i Keşfetme ve Algoritmik Düşünme

Büşra AKYÜZ TİNGİL

Araştırma Görevlisi

Algoritmik, bilişsel ve görsel-uzamsal gelişim alanları, Gökmen Uzay Havacılık Eğitimi Merkezi Eğitimleri

Berfin EFE - Buğra YETİM

Moduna Göre Doğaçla

Berfin EFE - Buğra YETİM

Medipol, Marmara Üniversitesi Deneyimsel Eğitim Komitesi Koordinatörleri / Deneyimsel Eğitim Merkezi Gençlik Çalışanları

İlişkilerde Psikolojik Şiddet, Cinsiyet Eşitliği, Akran Zorbalığı, Empati, Kuşak Çatışması, Kültür Çatışması ve dramaya uygulanabilecek benzer konular

Ümit YARDIM

Dice4Team - Ekip İçin Zar At

Ümit YARDIM

Uzman Eğitmen

Bu oyun 2 gün ve üzerinde organize edilecek eğitimler/projeler için ideal bir grup dinamiği yaratma metodudur. Eğitimin/projenin içeriği farketmeksizin bütün çalışmalarda kullanılabilir.

Ayşe KARANLIK

Gönüllülük Elması

Ayşe KARANLIK

Gençlik Çalışanı / Eğitmen

Katılımcıyı derin düşünmeye ve düşüncelerini fark etmeye, empati ve takım iletişimi becerilerini geliştirmesine imkân veren keyifli bir metoda buluşuyoruz. İletişim becerileri, kurumsal yetkinlikler, flört şiddeti, ilk ve ortaöğretim ders içerikleri gibi farklı konulara kolaylıkla uyarlayabileceğiniz bir dinamik çalışma!

Esma BELGRAT

Oryantiring (Orienteering) İle Maceralı Bir Yolculuğa Var mısınız?

Esma BELGRAT

Özel Ukeb Okulları İlkokul Müdür Yardımcısı

”Yer, Yön Bulma “konusunda,
Kitap inceleme aşamalarında,
Problem çözme, dört işlem yapma çalışmalarında,
Kodlama çalışmalarında
Beden Eğitimi derslerinde
Ekip olma bilinci geliştirmede
Derslerde değerlendirme yaparken
Kamplarda çevresini tanıma etkinliklerinde vb. uygulanabilir

Betül SEYREN

LEGO Serious Play

Betül SEYREN

Örgütsel Psikolog

İş dünyasında stratejik planlama, takım oluşturma ve problem çözme süreçlerinde kullanılabilir. Eğitimde öğrencilerin öğrenme deneyimlerini zenginleştirmek için kullanılabilir. Ayrıca, yenilikçilik süreçlerini desteklemek, liderlik geliştirme programlarını güçlendirmek ve organizasyonel değişim süreçlerini yönetmek için de kullanılabilir.

Kenan POLAT

Ruh Sağlığında Deneyimsel Öğrenme: Davranış Deneyleri

Kenan POLAT

Dr. Öğr. Üyesi

Metot, bireyin uyumunu bozan düşünce, inanç ve varsayımların test edilmesinin gerekli olduğu hemen her durum ve sorunda kullanılabilir. Bu durum ve sorunlara örnek olarak mükemmeliyetçilik, performans kaygısı, düşük özgüven, sosyal kaygı, iletişim sorunları, başarısızlık korkusu, sosyal kaygı ve çekingenlik gösterilebilir.

Özlem BİLGE

Galeri Yürüyüşü İle Sürdürülebilir Dünya'ya Bakmak

Özlem BİLGE

Öğretmen-Mesleki Gelişim Uzmanı

Galeri yürüyüşü metodu; keşfedilmesi, incelenmesi, sorgulanıp analiz edilecek yazılı, sözlü, görsel ve işitsel materyaller nedeniyle konu alanı oldukça esnek bir metottur. Sürdürülebilirlik, iklim değişikliği, kapsayıcılık, ekonomi, sorumlu üretim tüketim, toplumsal adalet eşitlik, eğitimin dünü, bugünü ve geleceği, sürdürülebilir yaşam, teknoloji insan ilişkisi, yapay zeka, kültürel kimlik çeşitlilik, toplumsal cinsiyet eşitliği, sanatsal eserler, sağlıklı yaşam, küresel sorunlar, krizler, çevresel ve toplumsal sorunlar, eğitim politikaları, eğitim yaklaşımları, yaygın ve örgün eğitim öğretimi, STK'ların programları, insan çevre ve doğa iletişimi gibi birçok konu ele alınabilir.

Seda YARALI

Triangles - Üçgenleme - Karmaşık bir konu için basit bir Oyun

Seda YARALI

Yaratıcı Drama Eğitmeni ve Deneyim Tasarımcısı

Profesyonel hayatta pek çok karmaşık konu ve problemle karşılaşırız ayrıca problemlere farklı çözümler bulmamız ve pek çok karar almamız da gerekir. Bu karmaşıklığın bağlantısallığını, kaldıraç noktalarını ayır edebilmeyi anlamak ve kolaylaştırmak için stratejik karar alma, problem çözme, liderlik, yönetim gibi konularda uygulanabilir bir metottur.

Yusuf ALTUNHAN

Diji SDÖ

Yusuf ALTUNHAN

Eğitmen

Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri, Dijital Dünya, Medya Araçları, Teknoloji alanındaki bir çok konu bu atölyenin uygulanabileceği diğer konuları içerir.

bottom of page