top of page

Gönüllülük Elması

Ayşe KARANLIK

Gençlik Çalışanı / Eğitmen

Katılımcılardan gönüllü faaliyetler üzerine örnekler ve deneyimler alınarak oturum açılır. Gönüllülüğü kavramsal olarak da içselleştirmek amacıyla bir çağrışım kümesi oluşturulurve kümedeki kavramlar üzerine herkesin düşünmesi ve kendisine göre uygun olmayan ya da “Gönüllülük” kavramını desteklemeyen kavramları sebebiyle beraber söylemeleri istenir. Sonrasında partnerleriyle tahtadaki kelimelerden de faydalanarak kendi gönüllülük tanımlarını oluştururlar ve verilen süre sonunda bu tanımları okuyarak tüm ekiple paylaşırlar. Katılımcılar alt gruplara ayrılır ve her gruba konu ile ilgili 12 farklı yargı cümlesi verilir ve bunların 9 tanesi ile önem sırasına göre ekipçe müzakere ederek bir ELMAS yapmaları istenir. Verilen süre sonunda ekip olarak elmaslarını sunarlar. Atölye Türkiye’de ve dünyada gönüllülük çalışmaları, gençlik çalışmaları ile ilgisi, bireye kazandırdıkları üzerine bilgi verilerek kapatılır.

Min: 15 Max: 30 Katılımcı

Ayşe KARANLIK
bottom of page