top of page

LEGO Serious Play

Betül SEYREN

Örgütsel Psikolog

Lego Serious Play (LSP), katılımcıların yaratıcı düşünme, problem çözme ve iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için kullanılır. LSP, katılımcıların LEGO parçalarını kullanarak kendi yapılarını oluşturmasını ve bu yapılar üzerinden fikirlerini, deneyimlerini ve duygularını ifade etmelerini sağlar. Katılımcılar, karmaşık konuları daha kolay anlamalarına ve paylaşmalarına yardımcı olmak için kendi metaforlarını oluştururlar.


Uygulamada, katılımcılara belirli bir konu veya soru verilir ve LEGO parçalarını kullanarak kendi yapılarını oluşturmaları istenir. Her katılımcının oluşturduğu yapılar ardından grupla paylaşılır ve yapıların anlamları ve ilişkileri üzerine konuşmalar yapılır. Bu süreç, katılımcıların derinlemesine düşünmelerini, birbirleriyle etkileşimde bulunmalarını, metafor kullanımını, hikaye anlatıcılığını ve yaratıcı çözümler üretmelerini teşvik eder.

Min: 4 Max: 12 Katılımcı

Betül SEYREN
bottom of page