top of page

"İnsan Çalgısı" Ritmik Dansla (Eurhythmics) Doğaçlama

Derya KAÇMAZ

Dr. Öğr. Üyesi

E. DALCROZE temelde adımlar ve dansla müziğin doğasını içselleştirmeyi amaçlamıştır. Bu çerçevede doğaçlama yapılan müzikli uygulamalar yoluyla, dikkatin toplanması, grup dinamiğinin yükseltilmesi, grubun yeni aktivitelere hazırlanması amaçlanır. Aynı zamanda konuşma, okuma ve müzik pratikleri için de kullanılabilen uygulamalar içerir. Farklı coğrafya ve milletlerden insanlarla da uygulandığında, müzik dilinin evrensel olması, ritim ve ezgi unsurunun hepimizin içinde halihazırda bulunması gibi unsurlar da grupla paylaşılmış olur ve hep birlikte deneyimlenir.

Min: 10 Max: 20 Katılımcı

Derya KAÇMAZ
bottom of page