top of page

Stemliyoruz

Habibe DURMUŞOĞLU - Seyfullah BAŞTEPE

STEM tekniklerini deneyimsel öğrenme metotları ile öğrenme süreçlerine entegre etmek için buradayız. Atölyemizde dörder kişilik dört farklı takım oluşturulacaktır. Gruplar, kura yöntemi ile belirlenecektir burada amaç heterojen gruplar ile grup sinerjilerini arttırmak. Sonrasında ise verilen bir problem durumu (gerçek yaşam problemi olabildiği gibi uzayla ilgili eğlenceli konularda olabilir ) çözümü için gruplar, arkasını sen getir tekniğini kullanarak senaryo tamamlama yaparak hipotezini geliştirecek. Bu aşamada takımların isteği doğrultusunda fikir kutusu tekniği de kullanılabilir. Sonrasında takımlara belirli bir sembolik bütçe verilerek malzeme marketinden ( marketimizde ihtiyaç duyulan kırtasiye malzemeleri olacak ) alışveriş yapmaları istenecek ve verilen süre içinde prototiplerini geliştirmelerini bekleyeceğiz. En son aşamada ise pazarlama ve reklam tekniği ile grup üyelerinden prototip sunumlarını yapmalarını bekleyeceğiz. Eğlenceli , zamanla yarış halinde , Stem ve mühendislik tasarım süreçlerinin fikir kutusu ve arkasını sen getir tekniği ile entegrasyonu için sizleri atölyemizde görmekten büyük bir mutluluk duyarız. Süreç içerisinde takımlara yardımcı olabilmek adına atölyemizde iki öğretmen mentör olarak görev yapacağız. Sizler de STEM etkinliklerini seviyorsanız atölyemize mutlaka uğrayın.

Min: 16 Max: 32 Katılımcı

Habibe DURMUŞOĞLU - Seyfullah BAŞTEPE
bottom of page