top of page

Türkiye Deneyimsel Öğrenme Topluluğuna Hoş Geldiniz!

Deneyimsel Öğrenme Topluluğu Nedir?

Türkiye Deneyimsel Öğrenme Topluluğu, Deneyimsel Eğitim Merkezi Derneği'nin kurmuş olduğu bir gönüllülük ağıdır. Derneğimizin faaliyetlerine katılmak ve Deneyimsel Öğrenmenin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmalarına katkı sunmak isteyen herkese açıktır.

Topluluk Kimlerden Oluşur?

Topluluk, gençlerden ve eğitimcilerden oluşur.

 

Gençlik Ağı Marmara Üniversitesi ve İstanbul Medipol Üniversitesi'ndeki Deneyimsel Eğitim Kulüplerine üye olan öğrenciler ve başka üniversitelerdeki Deneyimsel Öğrenme'ye ilgi duyan diğer öğrencilerden oluşur.

Eğitimciler Ağı üç alt çemberden oluşur.

  1. Yaygın Eğitim Çemberi: Gençlik çalışanları, eğitmenler, kolaylaştırıcılar, yaygın eğitim ve kurumsal eğitim alanlarında çalışan uzman ve yöneticiler.

  2. Örgün Eğitim Çemberi: Öğretmenler, eğitim uzmanları ve eğitim yöneticileri.

  3. Akademi Çemberi: Araştırmacılar, akademisyenler ve yüksek öğrenim kurumlarında çalışan uzman ve yöneticiler.

Topluluğumuza iki rolde bulunabilirsiniz.

1. Topluluk Üyesi

Üyelere özel grubumuza katılmanız yeterli. Topluluk grubuna katıldığınızda kendinizi tanıtmayı unutmayın.

2. Topluluk Gönüllüsü

Derneğin (fiziksel veya dijital) çalışmalarında gönüllü olarak katkıda bulunmak için gönüllümüz olabilirsiniz.

Süreç Nasıl İlerler?

Üniversite öğrencilerilerinin yaptıkları gönüllülük başvuruları Deneyimsel Eğitim Gençlik Ağındaki Gönüllü Koordinasyon Ekibimize yönlendirilir.

Eğitimcilerin yaptıkları başvurular ise Yaygın, Örgün veya Akademi çemberlerindeki ilgili Gönüllü Koordinasyon Ekibimize yönlendirilir.

Gönüllü Koordinasyon Ekiplerimiz sizleri bir tanışma toplantısına davet ederler. Bu toplantı sonrasında "Gönüllü" rozeti alır ve sitemizde bulunan ilgili alt gönüllü gruplarına dahil edilirsiniz. Dahil olduğunuz gönüllülük çemberlerindeki faaliyetlere katılır, çağrılara yanıt vererek çalışmalarımıza katkıda bulunursunuz.

Gönüllü Faaliyetler Neler Olabilir?

Topluluğumuzdaki her bir gönüllü ağımız ve çemberlerimiz, yıllık faaliyet planları yaparlar. Bu planlar kapsamındaki faaliyetlere katılabileceğiniz gibi sizler de yıl içinde faaliyet önerilerinde bulunabilirsiniz.

  1. Türkçeleştirme Çalışmaları: Deneyimsel Öğrenme kaynaklarını ve metotlarının Türkçe çevirileri yapabilirsiniz.

  2. Araştırma: Gerek derneğin gerekse gönüllü ağının yürütüyor olduğu araştırmalara katkıda bulunabilir, alanınız ile ilgili araştırma önerilerinde bulunabilirsiniz.

  3. Metot-Modül Geliştirme: Yaygın, örgün ve akademi alanlarındaki eğitim ve ders konuları ile ilgili Deneyimsel Öğrenme metotları ve eğitim modülleri geliştirebilirsiniz.

  4. Yaygınlaştırma: Derneğin projeleri ve gönüllü ağının yaptığı ArGe çalışmaları sonucunda üretilen eğitim yöntem ve metotlarını kendi hedef gruplarınıza uygulayarak yerelleştirme ve yaygınlaştırma çalışmaları yapabilirsiniz.

Deneyimsel Öğrenme Eğitmeni Olmak İçin Nasıl Bir Yol İzlemeliyim?

"Deneyimsel Öğrenme Eğitmeni" Deneyimsel Eğitim Merkezi Derneği tarafından verilen bir sertifikadır. Deneyimsel Öğrenme Eğitmeni olmak isteyen kişi için kapsamlı bir yeterlilik süreci tasarlanmıştır.

Gönüllülük veya Eğitmen olmak ile şu an için ilgilenmiyorum,
yalnızca takipçiniz kalabilir miyim?

Elbette. 😊 Topluluk Grubumuza katılıp faaliyetlerimiz hakkındaki duyurulara erişebilirsin.

Gönüllülük yapmak için ne zaman uygun hissedersen tekrar bu sayfaya gelebilirsin.

Sosyal medya kanallarımızı takip etmeyi unutma!

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
bottom of page