top of page

Deneyimsel Öğrenmeye Dayalı Takım Çalışmasını Geliştirici Rekreasyonel Aktivitelerin Takım İklimi Üzerine Etkisi

Günümüzde şirketler çalışanlarının performanslarını arttırmak amacıyla pek çok hizmet içi eğitim düzenlemektedir. Bu hizmet içi eğitimlerden biride yaşayarak öğrenme adıyla anılan ve deneyimsel öğrenmeye dayalı takım çalışmasını geliştirici aktivitelerden oluşan eğitim sürecidir. Bu doğrultuda bu çalışmada hali hazırda kullanılmakta olan, takım çalışmasını geliştirici aktivitelerin çalışanların iş hayatlarına olan etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Takım çalışmasını geliştirici aktivitelerin takım iklimi üzerine etkisinin belirlenmesi için 6 alt boyuttan oluşan Takım İklimi Envanteri (Alfa: 0.97) ile ölçüm yapıldı. Araştırmaya, 3 ayrı şirketten toplam 52 çalışan katıldı. Bu 52 çalışandan 24’ü deney grubunda, 28’i ise kontrol grubunda yer aldı. Her iki gruba da takım iklimi envanteri uygulandı. Yaklaşık bir hafta sonra aktivitelerin uygulamaları gerçekleştirildi. Aktivite uygulamasını takiben yaklaşık 1 ay sonra Takım İklimi Envanteri ikinci kez uygulandı. Envanterden elde edilen bulgulara eşleştirilmiş t-testi ve bağımsız gruplarda t-testi analizleri yapılmış ve p değeri 0.05 kabul edilmiştir. Öntest – Sontest skorları karşılaştırıldığında aktivitelere katılan deney grubunun envanterin tüm alt boyutlarında pozitif bir artış gözlemlendi. Fakat bu artış istatistikî olarak anlamlı değildi. Kontrol grubunda ise herhangi bir artış gözlenmemiştir. Sonuç olarak takım çalışmasını geliştirici aktivitelerin çalışanların meslek yaşamları üzerinde pozitif etkisi olduğunu söylemek mümkündür.


Yazar: Alkan Uğurlu319169
.pdf
PDF dosyasını indir • 1.86MB

27 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Örgüt Yönetimi Eğitim Kılavuzu

Bu eğitim kılavuzu (T-Kit), yönetim tekniklerinin teorik temeli ve pratik uygulamaları konusunda bilgi vererek Avrupa’da düzgün yönetilen gençlik örgütlerinin gelişimini teşvik etmeyi hedefler. Hedefl

Proje Yönetimi Eğitim Kılavuzu

Bu eğitim kılavuzu, proje yöneticisine bir projenin işleyişini izleyebilmesi için çeşitli ipuçları ve temellerle birlikte somut bir “adım adım” yaklaşım sağlayan bir çerçeve önerisi olarak görülmelidi

Comments


bottom of page